Aanmeldingsformulier EVC-traject Algemeen

Opdrachtgever

Bezoekadres (en werklocatie als deze afwijkt)

Factuuradres

Kandidaten voor de EVC-procedure

Activiteiten en kosten:

  • - Intake, ervaringsonderzoek en begeleiding: € 600,- (incl. algemene organisatiekosten).
  • - EVC-onderzoek:
    Variant 1 Vol: Volledig-EVC-onderzoek naar de beroepsoverstijgende en de vaktechnische competenties gericht op een beroepsprofiel en leidend tot een Ervaringscertificaat: € 1.825,-

    Variant 2 VT: Vaktechnisch EVC-onderzoek naar de vaktechnische competenties gericht op een beroepsprofiel en leidend tot een Ervaringscertificaat. Van beroepsoverstijgende competenties wordt enkel een conclusie beschreven: € 1.525,-

  • Opname van Ervaringscertificaat in Landelijk EVC-register (bij Nationaal Kenniscentrum EVC): € 20,-

  • Optioneel: Vakbekwaamheidsbewijs Arbeidsmarktroute dan wel Competentiebewijs Arbeidsmarktroute uitgegeven door het Nationaal Kenniscentrum EVC: € 150,- (aanvullend op EVC-procedure).

  • P.M.: Bij sommige Hbo-standaarden is er een opslag van € 225,-. Als dit het geval is wordt daarover tijdens de intake en ervaringsonderzoek een afspraak gemaakt.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.
Als een afspraak minder dan 24 uur van tevoren door opdrachtgever/kandidaat wordt afgezegd, brengt EVC Centrum Vigor 50% van de kosten van het betreffende onderdeel in rekening bij de opdrachtgever in aanvulling op de hierboven genoemde prijzen. Belastingaftrek is mogelijk. Voor aanvullende EVC-trajecten gelden maatwerktarieven.

Voor annulering / tussentijdse beëindiging gelden de navolgende voorwaarden:
- Indien annulering plaatsvindt door opdrachtgever / kandidaat voorafgaand of gedurende de intake is enkel het tarief voor het intake en ervaringsonderzoek en gedeelte van de organisatiekosten verschuldigd (€375,-);
- Na afronding van de intake, kan opdrachtgever / kandidaat kosteloos besluiten om geen EVC-onderzoek uit te laten voeren; de gemaakte intakekosten, begeleidingskosten en organisatiekosten worden dan in rekening gebracht (€600,-). Bij eventuele herstart in een later stadium zijn we genoodzaakt de organisatiekosten opnieuw in rekening te brengen (€120,-).
- Na aanvang van de het EVC-onderzoek, is kosteloze annulering niet meer mogelijk en is EVC Centrum Vigor gerechtigd om het toepasselijke tarief (vermeerderd met de optionele onderdelen) in rekening te brengen.

Planning
- Intakegesprek en opstellen intake en ervaringsrapportage: op afspraak.
- Na afronding van het intake en ervaringsonderzoek wordt in overleg met opdrachtgever/kandidaat overeengekomen of, en zo ja welk EVC-onderzoek, zal worden uitgevoerd.
- EVC-onderzoek: op afspraak en nadat het intake en ervaringsrapport volledig is afgerond.
- Uitreiking Ervaringscertificaat: binnen acht weken na het EVC-onderzoek.
- De maximale doorlooptijd van een EVC-traject bedraagt tussen de twaalf en zestien weken.

Op alle overeenkomsten met, alsmede diensten uitgevoerd door, EVC-Centrum   Vigor zijn de Algemene Voorwaarden Vigor B.V., van toepassing, welke vindbaar zijn op de website van EVC Centrum Vigor onder het kopje Algemene voorwaarden. Vigor verplicht zich de procedure uit te voeren volgens het kwaliteitskader van de EVC Code 3.0. De bijbehorende rechten en plichten en het verloop van de EVC-procedure worden toegelicht in de bijlage.

Activiteiten en kosten:
Intake, ervaringsonderzoek en begeleiding: € 600,- (incl. algemene organisatiekosten).
EVC-onderzoek:
Variant 1 Vol: Volledig-EVC-onderzoek naar de beroepsoverstijgende en de vaktechnische competenties gericht op een beroepsprofiel en leidend tot een Ervaringscertificaat: € 1.825,-
Variant 2 VT: Vaktechnisch EVC-onderzoek naar de vaktechnische competenties gericht op een beroepsprofiel en leidend tot een Ervaringscertificaat. Van beroepsoverstijgende competenties wordt enkel een conclusie beschreven: € 1.525,-
Opname van Ervaringscertificaat in Landelijk EVC-register (bij Nationaal Kenniscentrum EVC): € 20,-
Optioneel: Vakbekwaamheidsbewijs Arbeidsmarktroute dan wel Competentiebewijs Arbeidsmarktroute uitgegeven door het Nationaal Kenniscentrum EVC: € 150,- (aanvullend op EVC-procedure).
P.M.: Bij sommige Hbo-standaarden is er een opslag van € 225,-. Als dit het geval is wordt daarover tijdens de intake en ervaringsonderzoek een afspraak gemaakt.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.
Als een afspraak minder dan 24 uur van tevoren door opdrachtgever/kandidaat wordt afgezegd, brengt EVC Centrum Vigor 50% van de kosten van het betreffende onderdeel in rekening bij de opdrachtgever in aanvulling op de hierboven genoemde prijzen. Belastingaftrek is mogelijk. Voor aanvullende EVC-trajecten gelden maatwerktarieven.

Voor annulering / tussentijdse beëindiging gelden de navolgende voorwaarden:
Indien annulering plaatsvindt door opdrachtgever / kandidaat voorafgaand of gedurende de intake is enkel het tarief voor het intake en ervaringsonderzoek en gedeelte van de organisatiekosten verschuldigd (€375,-);
Na afronding van de intake, kan opdrachtgever / kandidaat kosteloos besluiten om geen EVC-onderzoek uit te laten voeren; de gemaakte intakekosten, begeleidingskosten en organisatiekosten worden dan in rekening gebracht (€600,-). Bij eventuele herstart in een later stadium zijn we genoodzaakt de organisatiekosten opnieuw in rekening te brengen (€120,-).
Na aanvang van de het EVC-onderzoek, is kosteloze annulering niet meer mogelijk en is EVC Centrum Vigor gerechtigd om het toepasselijke tarief (vermeerderd met de optionele onderdelen) in rekening te brengen.

Planning
Intakegesprek en opstellen intake en ervaringsrapportage: op afspraak.
Na afronding van het intake en ervaringsonderzoek wordt in overleg met opdrachtgever/kandidaat overeengekomen of, en zo ja welk EVC-onderzoek, zal worden uitgevoerd.
EVC-onderzoek: op afspraak en nadat het intake en ervaringsrapport volledig is afgerond.
Uitreiking Ervaringscertificaat: binnen acht weken na het EVC-onderzoek.
De maximale doorlooptijd van een EVC-traject bedraagt tussen de twaalf en zestien weken.

Op alle overeenkomsten met, alsmede diensten uitgevoerd door, EVC-Centrum Vigor zijn de Algemene Voorwaarden Vigor B.V., van toepassing, welke vindbaar zijn op de website van EVC Centrum Vigor onder het kopje Algemene voorwaarden. Vigor verplicht zich de procedure uit te voeren volgens het kwaliteitskader van de EVC Code 3.0. De bijbehorende rechten en plichten en het verloop van de EVC-procedure worden toegelicht in de bijlage.