EVC-Compact

Een volwaardig EVC maar dan compact 

Iedereen leert iedere dag wel iets bij. Nieuwe competenties ontwikkel je vaak zonder dat je je daarvan bewust bent. Zeker tijdens je werk, maar ook in hobby’s, vrijwilligerswerk en privésituaties.  Een EVC-Compact is een laagdrempelig middel om aan te tonen waar je staat en wat je mogelijkheden voor de toekomst zijn.

  • Korte tijdsinvestering.

  • Je kan starten met een CV.

  • Minder gerichte portfolio nodig.

  • Lagere kosten.

  • Bestaat uit één gesprek.

Het traject bestaat uit een uitvoerig gesprek met twee assessoren. Door de vragen die zij stellen en door wat jij vertelt over jouw werk en leven, komen competenties naar boven die jij zelf nooit zou benoemen. Assessoren kijken niet alleen naar vakbekwaamheid maar ook naar jouw beroepsoverstijgende competenties. Competenties die in elk beroep waardevol zijn. Dat geeft inzicht in jouw inzetbaarheid en grip op jouw toekomst.

Uiteindelijk ontvang je een rapportage en een certificaat dat jouw inzetbaarheid en je niveau aantoont.

Doel van EVC-Compact

Er zijn verschillende uitgangspunten voor een EVC-Compact mogelijk:

  • Validering op basis formele opleidings-, branche- of beroepseisen.
  • Een algemeen (beroepsoverstijgend) functionerings- en loopbaanperspectief.

In beide gevallen levert het je een inzetbaarheidsprofiel op. Een beeld van welke verantwoordelijkheden je met een gerust hart kan worden toevertrouwd.

De volgende blogs/interviews beschrijven ervaringen met EVC-Compact:

Vragen?

Wil je weten of een EVC-onderzoek geschikt is voor jou? Of wil je meer weten over onze werkwijze? Neem gerust telefonisch contact met ons op via: 06 1044 5500.
Of stuur een email naar: info@vigor.nl