EVC-Compact

EVC-Compact

Ervaring zegt vaak meer dan een diploma.

Iedereen leert iedere dag wel iets bij. Zeker tijdens je werk, maar ook in hobby’s, vrijwilligerswerk en privésituaties. Zonder dat je daarvan bewust bent, ontwikkel je kennis en vaardigheden. Een EVC-Compact is een laagdrempelig middel om  aan te tonen waar je staat en wat je mogelijkheden voor de toekomst zijn.

Nieuwe competenties ontwikkel je vaak zonder dat je je daarvan bewust bent. Het traject bestaat uit een uitvoerig gesprek met twee assessoren. Door de vragen die zij stellen en door wat jij vertelt over jouw werk en leven, komen competenties naar boven die jij zelf nooit zou benoemen. Assessoren kijken niet alleen naar vakbekwaamheid maar ook naar beroepsoverstijgende competenties. Competenties die in elk beroep waardevol zijn. Dat geeft inzicht in jouw inzetbaarheid en grip op jouw toekomst.

Uiteindelijk ontvang je een rapportage en een certificaat dat jouw inzetbaarheid en je niveau aantoont. Als alles optimaal verloopt is een doorlooptijd van drie tot zes weken voorzien. Ondanks het beknopte karakter heeft een EVC-Compact wel landelijke valideringswaarde en worden de uitkomsten bij het Nationaal Kenniscentrum EVC erkend en geregistreerd.

Doel van EVC-Compact

Er zijn verschillende uitgangspunten voor een EVC-compact mogelijk:

  • Validering op basis van de eisen van een formele opleidings- of branche- of beroepseisen.
  • Een algemeen (beroepsoverstijgend) functionerings- en loopbaanperspectief.

In beide gevallen levert het je een inzetbaarheidsprofiel op. Een beeld van welke verantwoordelijkheden je met een gerust hart kan worden toevertrouwd.

Vragen?

Wil je weten of een EVC-onderzoek geschikt is voor jou? Of wil je meer weten over onze werkwijze? Neem gerust telefonisch contact met ons op via: 06 1044 5500.
Of stuur een email naar: info@vigor.nl