EVC

Wat is een EVC?

EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Het EVC wordt ook wel ‘Ervaringscertificaat’ genoemd. Met een EVC-procedure wordt vastgesteld welke kennis en vaardigheden iemand in de loop der tijd heeft opgebouwd.

Een Ervaringscertificaat is een waardevol document op de arbeidsmarkt. Het kan worden omgezet in een branchecertificaat. Kandidaten die alle gevraagde competenties hebben behaald en wiens rapport voldoet aan de eisen van de examencommissie, kunnen hun Ervaringscertificaat verzilveren bij onderwijsinstellingen waar Vigor een afspraak mee heeft. Tegelijkertijd levert een EVC altijd een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Een EVC vormt daarmee de basis voor werkend leren.

Wanneer is een EVC?

Een EVC-procedure kan waardevol zijn in tal van situaties:

 • Bij individuele loopbaanontwikkeling
 • Bij de upgrading van personeel in bedrijven
 • Als competentiebepaling voor een functie (bij promotie of werving en selectie)
 • Bij re-integratie en outplacement
 • Bij omscholing
 • Voor jongeren zonder startkwalificaties met werkervaring
 • Als instrument voor algemene niveaubepaling

Branches

EVC Centrum Vigor is actief in alle branches. Dat betekent dat Vigor elke vraag kan honoreren, ongeacht uit welke branche jij komt. Sinds onze oprichting hebben we EVC-procedures uitgevoerd in onder meer de volgende sectoren:

 • Industrie
 • Overheid (Gemeenten, Rijksoverheid, Waterschappen, etc.)
 • Zorg
 • Bouw en Infra
 • Detailhandel en zakelijke dienstverlening
 • Horeca
 • Onderwijs (o.a. schoolleiders)
 • Jeugdzorg (registratie voor Jeugdzorgregister)
 • Veiligheid

Op de pagina Referenties lees je hier meer over.

Soorten EVC’s

Vigor kent verschillende soorten EVC-trajecten.

Volledig vaktechnisch en beroepsoverstijgend EVC
Een EVC-procedure van Vigor is er om competenties zichtbaar te maken en te oogsten. Soms brengt dit een diploma binnen handbereik, waarvoor je zonder die ervaring naar school zou moeten gaan. Ook kan een EVC gericht zijn op een erkende beroeps- of branchestandaard. Bij Vigor wordt altijd gekeken naar vaktechnische en beroepsoverstijgende competenties, waardoor het EVC-traject een meerwaarde heeft. Daarom worden altijd twee assessoren ingezet die met jou in gesprek gaan. Het resultaat hiervan is een Ervaringscertificaat dat een opstap biedt naar diplomering of een erkend vakbekwaamheidsbewijs.

Beroepsoverstijgend EVC
Beroeps- en sectoroverstijgende competenties worden steeds belangrijker bij het vormgeven van je loopbaan. Vooral als je al wat langer meedraait op de arbeidsmarkt en in je werk bent doorgegroeid, zegt je oorspronkelijke diplomaniveau weinig. Dan kan het lastig zijn om inzichtelijk te maken op welk niveau je inzetbaar bent. Met een beroepsoverstijgend EVC wordt jouw functioneringsniveau aangetoond. De beroepsoverstijgende competenties zijn niet gebonden aan een bepaald vakgebied. Soms komen daardoor tijdens het onderzoek nieuwe en onverwachte toekomstperspectieven in beeld. Zo kan een beroepsoverstijgend EVC je loopbaan een nieuwe impuls geven. We noemen het daarom ook wel Onderzoek Carrière Vooruitzicht (OCV). Een beroepsoverstijgend EVC kan worden verzilverd in een door het Nationaal Kenniscentrum EVC uitgegeven Competentiebewijs Arbeidsmarktroute dat door vele instanties als gelijkwaardig aan een diploma wordt erkend.

Competentiewaardering
Een competentiewaardering is een betrouwbaar en compact instrument om het niveau en bereik van een kandidaat vast te stellen. Dit instrument wordt vaak ingezet voor kandidaten die op een kruispunt in hun loopbaan staan. Er wordt daarbij gekeken naar verworven competenties die door ervaringen en persoonlijke talenten zijn ontwikkeld. Ook jouw doorgroeimogelijkheden komen in beeld. Door het beknopte karakter voldoet de competentiewaardering niet aan de formele kwaliteitseisen van een EVC-procedure. Wel zetten we ook hier ons bijzondere beoordelingskader in om het beroepsoverstijgend competentieniveau van de kandidaat aan te tonen. Daarmee kan je je functioneringsniveau en inzetbaarheidsbereik op de arbeidsmarkt zichtbaar maken. Zowel voor jou als voor de organisatie.

Niveaubepaling
Een niveaubepaling is er voor kandidaten die alleen een verklaring nodig hebben van hun beroepsoverstijgende niveau. De werkwijze is precies hetzelfde als bij een competentiewaardering, alleen ontbreekt een onderbouwing van het niveau. Een niveaubepaling kan daardoor goedkoper zijn. Meestal kiezen opdrachtgevers voor een niveaubepaling als zij de betrouwbaarheid van onze conclusies kennen. Een niveaubepaling kan bijvoorbeeld ingezet worden voor een promotie, toelating voor een opleiding of voor een beroepsregister.

Voor een uitgebreide brochure of prijsopgave, neem gerust contact met ons op.