InstallQ

InstallQ

Ontzorgende aanpak

Via EVC InstallQ-erkenning voor gas, water of elektra
Ben jij al jarenlang een installateur met praktische ervaring in de installatiebranche en heb je geen diploma? Dan kun je via een EVC-traject de noodzakelijke erkenning bij InstallQ behalen. Voor gas, water of elektra.

Als installateur is het belangrijk te kunnen laten zien dat je gekwalificeerd bent. Helemaal in een tijd dat de branche continu in verandering en ontwikkeling is. Veel installateurs hebben veel ervaring alleen niet de juiste diploma’s. Met een erkenning of certificering via EVC, maak je het verschil in de markt en aantoonbaar dat je kwaliteit kunt leveren. InstallQ ziet Vigor als waardevolle partner in het verkrijgen van die erkenning en certificering.

Je kunt gekwalificeerd worden op de volgende branchestandaarden:

 • Werkverantwoordelijke Leidingwaterinstallaties niveau 4
 • Werkverantwoordelijke Gasinstallatieleidingen niveau 4
 • Werkverantwoordelijke Elektrotechnische Laagspanningsinstallaties niveau 4

Hoe gaat het EVC-traject in zijn werk?

Het EVC-onderzoek, dat gemiddeld vijf maanden in beslag neemt, verloopt als volgt:

 • Na de aanmelding, krijg je een begeleider toegewezen met wie een intakegesprek volgt. In het intakegesprek oogst de begeleider jouw (werk)ervaringen en stelt het portfolio met jou samen. Dit vormt de basis voor het EVC-onderzoek.
 • Vervolgens vindt het EVC-gesprek plaats met een beroepsoverstijgende en een vaktechnische assessor die ruime ervaring heeft in het vakgebied.
 • De assessoren onderzoeken en verantwoorden of je de bekwaamheden voldoende beheerst. Zij stellen vervolgens het EVC-rapport op.
 • Bij de uitreiking ontvang je het EVC-rapport en een landelijk erkend Vakbekwaamheidsbewijs Arbeidsmarktroute. Dit ervaringscertificaat kan dienen als bekwaamheidsdossier.
 • Mocht het blijken dat je niet voldoet aan alle branche-eisen, dan kan je met behulp van de ontwikkeladviezen uit het ervaringscertificaat, meer werkervaring opdoen. Vervolgens kan je tijdens een aanvullend EVC de ontbrekende kennis en vaardigheid alsnog aantonen.

Tijdwinst

Als ervaren installateur of elektrotechnicus heb je vaak een drukke agenda. Onze aanpak is er op gebaseerd dat wij het portfolio, dat voor een EVC vereist is, voor je samenstellen. We ontzorgen daarmee niet alleen maximaal, maar brengen ook competenties in beeld die voor jou ‘vanzelfsprekend’ zijn. Daardoor kunnen wij grenzen verleggen en krijgt het EVC-traject meerwaarde.

InstallQ voorwaarden [van InstallQ site]

InstallQ maakt zich hard voor veilige installaties, zoals elektro- en gastechnische installaties van goede kwaliteit voor heel Nederland. Om dit doel te bereiken, ontwikkelt en beheert deze onafhankelijke stichting een breed scala aan kwaliteitsregelingen.

Voor wie?

Om een EVC te kunnen krijgen, heb je veel praktische ervaring opgedaan in de installatiebranche. Daarnaast ben je al enige jaren binnen het bedrijf verantwoordelijk (technisch beheerder) voor installatiewerkzaamheden. Onder jouw leiding:

 • worden installaties aangelegd
 • vindt onderhoud plaats
 • stuurt u monteurs aan.

Voorwaarden

Je bent verantwoordelijk voor het eindresultaat en voor praktisch ieder project heb je een passende oplossing. Kortom: je heeft de nodige kennis en kunde in huis. En dat is bekend bij jouw (eventuele) werkgever. Op deze en andere voorwaarden, kan je worden gekwalificeerd met een EVC

EVC-standaard vanaf 1 december 2018

Het EVC-traject verliep tot 1 december 2018 via Kenteq. Op basis van de Kenteq-werkwijze is een nieuwe EVC-standaard ontwikkeld door InstallQ, Techniek Nederland, Wij Techniek (voorheen Otib) en het Nationaal Kenniscentrum EVC. Deze herschreven EVC-standaard geldt voor alle aanvragen vanaf 1 december 2018. Het EVC-traject en de bestaande erkenningen verkregen via SEI/Sterkin blijven geldig, tenzij de examencommissie op het vakgebied anders beslist.

Gradaties in kwaliteitsborging

Bij erkenning gaat het over vakbekwaamheid. Je behoort als installateur of installatiebedrijf te beschikken over een relevant diploma of aantoonbaar de vereiste kennis en kunde in het bedrijf te hebben. Daarnaast behoor je bij de uitvoering van het werk gebruik te maken van de juiste gereedschappen en materialen. Ten slotte dien je altijd te controleren of je werk voldoet aan de geldende normen en eisen, voortkomend uit bijvoorbeeld het Bouwbesluit en NEN-normen. Bij certificering gaat de controle op vakbekwaamheid nog een stapje verder. Zo is certificering soms bij wet verplicht om werk uit te mogen voeren, zoals bij het werken aan bepaalde gasinstallaties per april 2022. Ook stellen bepaalde opdrachtgevers een certificaat als voorwaarde in hun aanbesteding. Een certificering stelt hogere eisen en kent strengere controles dan die bij een erkenning.

Vragen?

Wil je weten of een EVC-onderzoek geschikt is voor jou? Of wil je meer weten over onze werkwijze? Neem gerust telefonisch contact met ons op via: 06 1044 5500.
Of stuur een email naar: info@vigor.nl