Transport

Transport

EVC voor het verkrijgen van een Eurovergunning

Om goederen over de weg te mogen vervoeren, hebben transportbedrijven een Eurovergunning nodig. Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) verleend deze vergunning, die geldt voor binnenlands en internationaal vervoer. 

Wil je in Nederland een transportbedrijf of koeriersbedrijf starten, dan moet je dus eerst bij de NIWO een vergunning aanvragen. Voor ondernemers die vol met hun bedrijf bezig zijn, is het vaak een enorme belasting om een opleiding te volgen of een examen te doen. Bovendien heb je in de praktijk al alle ervaring en kennis opgedaan, die nodig is. Een EVC is daarom een alternatieve route die aansluit bij jouw praktijk en door het CBR wordt erkend.

Beroepskwalificatie: Specialist transport en logistiek

In alle sectoren neemt de vraag naar gekwalificeerd personeel toe. De sector Transport en Logistiek is hierop geen uitzondering. Erkende kwalificatiekaders vormen ook voor een EVC het uitgangspunt. Voor een Eurovergunning is dit het Ervaringscertificaat Specialist transport en logistiek (niveau 4 / crebo 25777) ook wel bekend als Ondernemer Beroepsgoederenvervoer (mbo-4).

EVC-onderzoek

Het EVC-onderzoek, dat gemiddeld een paar maanden (4 tot 6 maanden) in beslag neemt, verloopt als volgt:

  • Na de aanmelding, krijg je een begeleider toegewezen met wie een intakegesprek volgt. In het intakegesprek oogst de begeleider jouw (werk)ervaringen en stelt het portfolio met jou samen. Dit vormt de basis voor het EVC-onderzoek.
  • Vervolgens vindt het EVC-gesprek plaats op de werkplek met een beroepsoverstijgende en een vaktechnische assessor die ruime ervaring heeft in het vakgebied.
  • De assessoren onderzoeken en verantwoorden of je de bekwaamheden voldoende beheerst. Zij stellen vervolgens het EVC-rapport op.
  • Bij de uitreiking ontvang je het EVC-rapport en een landelijk erkend vakbekwaamheidsbewijs. Dit ervaringscertificaat kan dienen als bekwaamheidsdossier.
  • Mocht het blijken dat je niet alle bekwaamheden beheerst, dan kan je met behulp van de ontwikkeladviezen uit het EVC-onderzoek, meer werkervaring opdoen. Vervolgens kan je tijdens een aanvullend EVC de ontbrekende bekwaamheden alsnog aantonen.
  • Onze aanpak is er dus op gebaseerd dat wij het portfolio, dat voor een EVC vereist is, met je samenstellen. We ontzorgen daarmee niet alleen maximaal, maar brengen ook competenties in beeld die voor jou ‘vanzelfsprekend’ zijn. Daardoor kunnen wij grenzen verleggen en krijgt het EVC-traject meerwaarde.

​​Procedure aanvraag NIWO

Een EVC kan je rechtstreeks in het bezit brengen van deze kwalificatie die door het CBR en de arbeidsmarkt worden geaccepteerd.

Je stuurt de klantenservice van het CCV (Onderdeel van het CRB) een verzoek tot erkenning van het Ervaringscertificaat in het kader van Ondernemersexamen. Ze vragen jou hiervoor jouw digitale Ervaringscertificaat en bijbehorende Ervaringscertificaat Vakbekwaamheid in te dienen. Na goedkeuring geeft het CBR een verklaring af. Deze verklaring dien je in bij het NIWO. Zij zetten deze om in de Eurovergunning, waarmee voldaan wordt aan de wettelijke eis om als bedrijf lid te zijn van de NIWO.

Als je het zou willen, kun je dit zelfs verzilveren bij een ROC in een diploma. Daarvoor zal je dan wel nog de landelijke taal- en rekentoetsen en moeten doen en geldt een EVC-traject met keuzedelen. Voor de Eurovergunning is dat niet nodig, want met de EVC-procedure is al aangetoond dat je een competente professionele vervoerder bent.

Vragen?

Wil je weten of een EVC-onderzoek geschikt is voor jou? Of wil je meer weten over onze werkwijze? Neem gerust telefonisch contact met ons op via: 06 1044 5500.
Of stuur een email naar: info@vigor.nl