Transport

EVC voor het verkrijgen van een Eurovergunning 

Om goederen over de weg te mogen vervoeren, hebben transportbedrijven een Eurovergunning nodig. Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO en KIWA) verlenen deze vergunning, die geldt voor binnenlands en internationaal vervoer. 

Wil je in Nederland een transportbedrijf of koeriersbedrijf starten, dan moet je dus eerst een vergunning aanvragen. Voor ondernemers die vol met hun bedrijf bezig zijn, is het vaak een enorme belasting om een opleiding te volgen of een examen te doen. Bovendien heb je in de praktijk reeds alle ervaring en kennis opgedaan, die nodig is. Een EVC is daarom een alternatieve route die aansluit bij jouw praktijk en door het CCV/CBR wordt erkend.

Beroepskwalificatie: Specialist transport en logistiek

In alle sectoren neemt de vraag naar gekwalificeerd personeel toe. De sector Transport en Logistiek is hierop geen uitzondering. Erkende kwalificatiekaders vormen ook voor een EVC het uitgangspunt. Voor een Eurovergunning is dit het Ervaringscertificaat Specialist transport en logistiek (niveau 4 / erkende opleidingscode 25777) ook wel bekend als Ondernemer Beroepsgoederenvervoer (mbo-4).

Ontzorgende aanpak

Onze aanpak is erop gebaseerd dat wij het portfolio dat voor een EVC-traject vereist is, met je samenstellen. We ontzorgen niet alleen maximaal, maar brengen ook competenties en talenten van jou in beeld, ook die talenten die voor jou zo vanzelfsprekend zijn dat je er bijna niet zelf opkomt. Daardoor kunnen wij grenzen verleggen en krijgt het EVC-traject extra meerwaarde. 

De totale belasting voor jou komt blijkens evaluaties neer op rond 12 tot 16 uren. Dit is inclusief de intake en het EVC-gesprek. De maximale doorlooptijd van het EVC-traject bedraagt tussen gemiddeld vier tot zes maanden. 

Voor meer informatie over fasen en werkwijze, klik hier.

Procedure aanvraag NIWO

Na afronding en volledige erkenning dien je via het CCV/CBR een verzoek in tot erkenning van het Ervaringscertificaat in het kader van Ondernemersexamen. Hiermee schakelen ze het ervaringscertificaat gelijk aan het diploma Specialist transport en logistiek en geeft het CBR na goedkeuring een verklaring af. Met verklaring kun jij bij het NIWO een aanvraag doen een Eurovergunning, waarmee voldaan wordt aan de wettelijke eis om als bedrijf lid te zijn van de NIWO. Een EVC kan je rechtstreeks in het bezit brengen van deze kwalificatie die door het CBR en de arbeidsmarkt worden geaccepteerd.

Vragen?

Wil je weten of een EVC-onderzoek geschikt is voor jou? Of wil je meer weten over onze werkwijze? Neem gerust telefonisch contact met ons op via: 06 1044 5500.
Of stuur een email naar: info@vigor.nl.