Werkwijze

 

Onze werkwijze

De werkwijze van EVC Centrum Vigor is anders dan die van andere EVC-aanbieders.
We kiezen voor een bijzondere aanpak.

Direct naar onze procedure

Unieke aanpak

Wij kijken niet alleen naar vakbekwaamheid, maar ook naar beroepsoverstijgende competenties en het niveau van inzetbaarheid in een organisatie. In een EVC beschrijven we welke verantwoordelijkheden een werkgever met een gerust hart aan jou kan toevertrouwen. Vaak is dat nog belangrijker dan een diploma.

Grensverleggend

Iedereen kan meer dan hij denkt. Wij brengen op basis van ons onderzoek ook competenties in beeld die voor jou zo vanzelfsprekend zijn, dat je ze zelf nooit zou benoemen. Daardoor kunnen wij grenzen voor jou verleggen en krijgt het EVC-traject extra meerwaarde.

Maximale ontzorging

Op basis van het EVC-onderzoek vertalen wij jouw ervaringen naar competenties. Dat levert jou een aanzienlijke tijdswinst op omdat onze assessoren zelf het onderzoek uitvoeren en samen met jou het portfolio opbouwen. Met deze ontzorgende benadering worden uitval en vertraging voorkomen en een hoog kwaliteitsniveau gegarandeerd.

Onafhankelijke EVC-aanbieder

Vigor is niet afhankelijk van opleidingsinstituten. Wij proberen je dan ook geen (dure) opleidingen te verkopen. Als vervolg op een EVC heb je daardoor meer alternatieven, zoals Werkend Leren-traject. Dit gebeurt op de werkplek in nauwe samenwerking met anderen die je kunnen ondersteunen. Dit kunnen opleiders zijn, maar ook collega’s. Je kan nieuwe ervaringen opdoen en daarmee werken aan je ontwikkeling. Dit kan de opstap zijn voor een aanvullend EVC om je doorgroei te borgen.

Zo ziet een EVC-procedure eruit

Kortweg bestaat de EVC-procedure uit vier stappen:

1. Aanmelding

Je kunt je per mail aanmelden via info@vigor.nl. Na de aanmelding neemt een toegewezen begeleider contact met je op. Indien nodig bepalen we samen met jou nauwkeurig wat je loopbaandoelen zijn. Als die al bekend zijn, gaan we direct verder met stap 2.

2. Intake en ervaringsonderzoek

Om het maximale rendement uit een EVC-procedure te halen, is een zorgvuldige intake essentieel. Het intakegesprek met je begeleider van Vigor vindt altijd plaats bij jou op locatie. Tijdens dit gesprek inventariseren we welke aantoonbare werkervaring je tijdens je loopbaan hebt opgedaan en bepalen we het doel van het EVC. Zo leggen we samen de basis voor je portfolio.

3. EVC-onderzoek

Het intake- en ervaringsverslag vormt het uitgangspunt voor het EVC-onderzoek. Bij het EVC-onderzoek zijn altijd twee assessoren aanwezig, die dieper op de materie en unieke beroepservaringen ingaan. Dit om zoveel mogelijk bewijsvoering in kaart te brengen van je competenties in relatie tot je doel en gekozen opleidings- of branchestandaard. Dit wordt vastgelegd in het Ervaringscertificaat.

4. Uitreiking Ervaringscertificaat

Je ontvangt het officieel erkende Ervaringscertificaat door de begeleider, die dit ook toelicht. Het Ervaringscertificaat van Vigor toont niet alleen aan over welk niveau je beschikt, maar ook welke beroepsverantwoordelijkheden een werkgever met een gerust hart aan jou kan toevertrouwen. Dit blijkt in de praktijk vaak nog veel belangrijker dan een diploma. Bij aanvraag is het ook mogelijk om bij de uitreiking het Vakbekwaamheidsbewijs Arbeidsmarktroute te verstrekken.

Eventuele vervolgstappen

Veel werkgevers beschouwen een Ervaringscertificaat als een stap richting een volwaardig diploma of erkend vakbekwaamheidsbewijs arbeidsmarktroute. Indien gewenst kun je het Ervaringscertificaat vaak ook laten omzetten in een officieel diploma of branchecertificaat. Als blijkt dat bepaalde competenties nog missen, dan kan het Ervaringscertificaat tevens dienen als basis voor een Individueel Opleidingsplan voor werkend leren of scholing. Wanneer nieuwe ontwikkeldoelen zijn gerealiseerd, komt een aanvullend EVC binnen beeld.