Werkwijze

Onze werkwijze

De werkwijze van EVC Centrum Vigor is anders dan die van andere EVC-aanbieders.
We kiezen voor een bijzondere aanpak.

Unieke aanpak

Wij kijken niet alleen naar vakbekwaamheid, maar ook naar jouw beroepsoverstijgende competenties en het niveau van inzetbaarheid in een organisatie. In een EVC beschrijven we welke verantwoordelijkheden een werkgever met een gerust hart aan jou kan toevertrouwen. Vaak is dat nog belangrijker dan een diploma.

Grensverleggend

Iedereen kan meer dan hij denkt. Wij brengen op basis van ons onderzoek ook competenties in beeld die voor jou zo vanzelfsprekend zijn, dat je ze zelf nooit zou benoemen. Daardoor kunnen wij grenzen voor jou verleggen en krijgt het EVC-traject extra meerwaarde.

Maximale ontzorging

Op basis van het EVC-onderzoek vertalen wij jouw ervaringen naar competenties. Dat levert jou een aanzienlijke tijdswinst op omdat onze assessoren zelf het onderzoek uitvoeren, daarna uitschrijven en het portfolio opbouwen. Met deze ontzorgende benadering worden uitval en vertraging voorkomen en een hoog kwaliteitsniveau gegarandeerd.

Onafhankelijke EVC-aanbieder

Vigor is niet afhankelijk van opleidingsinstituten. Wij proberen je dan ook geen (dure) opleidingen te verkopen. Als vervolg op een EVC heb je daardoor meer alternatieven, zoals Werkend Leren-traject. Dit gebeurt op de werkplek in nauwe samenwerking met anderen die je kunnen ondersteunen. Dit kunnen opleiders zijn, maar ook collega’s. Je kan nieuwe ervaringen opdoen en daarmee werken aan je ontwikkeling. Dit kan de opstap zijn voor een aanvullend EVC om je doorgroei te borgen.

 

Zo ziet een EVC-procedure eruit

Kortweg bestaat de EVC-procedure uit vier stappen:

1. Aanmelding

Je kunt je per mail aanmelden via info@vigor.nl. Na de aanmelding neemt een toegewezen begeleider contact met je op. Indien nodig bepalen we samen met jou nauwkeurig wat je loopbaandoelen zijn. Als die al bekend zijn, gaan we direct verder met stap 2.

2. Intake en ervaringsonderzoek

Om het maximale rendement uit een EVC-procedure te halen, is een zorgvuldige intake essentieel. Het intakegesprek wordt gedaan met je begeleider van Vigor. Tijdens dit gesprek inventariseren we welke aantoonbare werkervaring je tijdens je loopbaan hebt opgedaan en bepalen we het doel van het EVC. Zo leggen we samen de basis voor je portfolio.

3. EVC-onderzoek

Het intake- en ervaringsrapportage vormt het uitgangspunt voor de EVC-rapportage. Bij het EVC-onderzoek zijn altijd twee assessoren aanwezig, die dieper op de materie en unieke beroepservaringen ingaan. Zij gebruiken daarvoor verschillende onderzoeksinstrumenten, zoals het EVC-gesprek, eventueel een werkplekbezoek, portfoliodocumentatie en een voorgesprek met een referent. Dit om zoveel mogelijk bewijsvoering in kaart te brengen van je competenties in relatie tot je doel en gekozen opleidings- of branchestandaard. Dit wordt vastgelegd in het Ervaringscertificaat.

4. Uitreiking Ervaringscertificaat

Tijdens de uitreiking ontvang je het officieel erkende Ervaringscertificaat door de begeleider, die dit ook toelicht. Het Ervaringscertificaat van Vigor toont niet alleen aan over welk niveau je beschikt, maar ook welke beroepsverantwoordelijkheden een werkgever met een gerust hart aan jou kan toevertrouwen. Dit blijkt in de praktijk vaak nog veel belangrijker dan een diploma. Tijdens de uitreiking krijg je ook de mogelijkheid om het EVC-traject te evalueren. 

De totale belasting voor jou komt blijkens evaluaties neer op rond twaalf tot zestien uren. Dit is inclusief de intake en het EVC-gesprek.

De maximale doorlooptijd van het EVC-traject bedraagt tussen de 5 en 7 maanden en voor de domeinen Jeugdzorg en sociaal werk tussen de 6 en 8 maanden.

De gehele procedure verloopt standaard in het Nederlands.

Eventuele vervolgstappen 

Afhankelijk van het soort EVC-traject zijn er diverse verzilveringsmogelijkheden. Zoals een erkend Vakbekwaamheidsbewijs Arbeidsmarktroute, een branche- of beroepscertificaat of Competentiebewijs Arbeidsmarktroute. Veel werkgevers beschouwen echter een Ervaringscertificaat als een stap richting een volwaardig diploma. Ook dit behoort tot de mogelijkheden, afhankelijk van het soort EVC-traject. Voor sommige branche- en beroepsstandaarden is het branche- of beroepscertificaat verplicht.

Wil je weten of het mogelijk is of jouw EVC-traject verzilverd kan worden naar een diploma, neem dan contact op met Vigor dan kunnen we je exact informeren over de mogelijkheden. Bij start van het EVC-traject moet je als kandidaat altijd door ons geïnformeerd zijn over die mogelijkheden.

Als blijkt dat bepaalde competenties nog missen, dan kan het Ervaringscertificaat tevens dienen als basis voor een Individueel Opleidingsplan voor werkend leren of scholing. Wanneer nieuwe ontwikkeldoelen zijn gerealiseerd, komt een aanvullend EVC binnen beeld.

EVC Kwaliteitscode 3.0

EVC Centrum Vigor voert de procedure uit volgens het kwaliteitskader van de EVC Code 3.0. Dat betekent dat Vigor bevindingen uit een EVC-procedure uitsluitend aan de kandidaat rapporteert. Het Ervaringscertificaat is een persoonlijk document. Het mede verstrekken van bevindingen dan wel het Ervaringscertificaat aan derden vindt uitsluitend plaats met schriftelijke toestemming van de kandidaat.
Daarnaast waarborgt Vigor dat iedere kandidaat zich kan beroepen op een deugdelijke klachten- of bezwaarprocedure en draagt zorg voor een onafhankelijke beroepsgang.

Vigor waardeert het om in gesprek te gaan om zo onze dienstverlening te verbeteren. Opmerkingen of verbetervoorstellen kan je met jouw begeleider bespreken. Mocht dit geen optie zijn en wil je dat je klacht door iemand anders dan je begeleider gehoord wordt, dan kun je jouw klacht schriftelijk of per mail bij ons kenbaar maken. Om een zorgvuldige behandeling te waarborgen sturen wij je de procedure op na ontvangst melding. Stuur hiervoor een mail naar klachten@vigor.nl met hierin: de datum van het voorval/ervaring van onvrede, de naam van jouw begeleider, feitelijke beschrijving van jouw bezwaar of klacht, jouw bereikbaarheidsgegevens (mailadres, telefoonnummer en/of postadres)