Jeugdzorg

SKJ-registratie via beroepsstandaard Vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional

Ben jij werkzaam in de jeugdzorg? Dan kan je met een EVC-onderzoek van EVC Centrum Vigor de verplichte SKJ-registratie voor jeugdzorgprofessionals behalen. Het succesvol doorlopen van dit onderzoek, resulteert in een ervaringscertificaat met vakbekwaamheidsbewijs, en een (her)registratie bij het beroepsregister SKJ als vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional.

Sinds 1 oktober 2018 is de norm verantwoorde werktoedeling opgenomen in de Jeugdwet. Dit betekent dat organisaties en instellingen die jeugdzorg aanbieden, verplicht professionals moeten inzetten die geregistreerd zijn bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Met behulp van een EVC-onderzoek, kan je optimaal gebruik makend van je ervaring, de SKJ-registratie behalen.

EVC-onderzoek

Het EVC-onderzoek, waarbij de totale tijdsinvestering voor jou blijkens evaluaties neerkomt op rond de 12-16 uren, verloopt als volgt:

 • Na de aanmelding, krijg je een begeleider toegewezen met wie een intakegesprek volgt. In het intakegesprek oogst de begeleider jouw (werk)ervaringen en stelt het portfolio met jou samen. Dit vormt de basis voor het EVC-onderzoek.
 • Vervolgens vindt het EVC-onderzoek plaats met een beroepsoverstijgende en een vaktechnische assessor, die ruime ervaring heeft in het vakgebied.
 • Als je hebt aangetoond alle zes deskundigheidsgebieden voldoende te beheersen, ontvang je een ervaringscertificaat en vakbekwaamheidsbewijs. Met dit vakbekwaamheidsbewijs kun je je registreren bij het SKJ als vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional.
 • Mocht het blijken dat je niet voldoet aan alle deskundigheidsgebieden, dan kan je met behulp van de ontwikkeladviezen uit het ervaringscertificaat, meer werkervaring opdoen. Vervolgens kan je tijdens een aanvullend EVC de ontbrekende deskundigheidsgebieden alsnog aantonen.

Onze aanpak is er dus op gebaseerd dat wij het portfolio, dat voor een EVC vereist is, voor je samenstellen. We ontzorgen daarmee niet alleen maximaal, maar brengen ook competenties in beeld die voor jou ‘vanzelfsprekend’ zijn. Daardoor kunnen wij grenzen verleggen en krijgt het EVC-traject meerwaarde. De totale duur van het traject zal gemiddeld zes tot acht maanden zijn.

 

Branchevoorwaarden

Om de verplichte registratie te behalen met behulp van een EVC, moet je aan een paar voorwaarden voldoen:

 • Je bent minstens 1 jaar werkzaam op hbo-niveau als werknemer met een arbeidsovereenkomst of als zzp-er in de jeugdhulp en jeugdbescherming (geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, sociaal werk, jeugdgezondheidszorg en jeugdzorg).
 • Je bent verantwoordelijk voor taken die volgens de norm verantwoorde werktoedeling door een geregistreerd professional moeten worden uitgevoerd.
  Deze taken voldoen niet aan de registratie-eisen voor de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals als je over een mbo-diploma beschikt, of over een hbo-diploma dat geen toegang geeft tot het SKJ-register of omdat je nog geen opleiding hebt afgerond.

​Wat houdt de branchestandaard B180 Vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional in?

De branchestandaard bestaat uit de volgende deskundigheidsgebieden:

 • Ondersteunen bij regievoeren
 • Samenwerken met de jeugdige en het gezin
 • Versterken van het netwerk
 • Interdisciplinair samenwerken met en rond de jeugdige en zijn systeem
 • Regie (deels en tijdelijk) overnemen van de jeugdige en zijn gezin
 • Ethisch en integer handelen.

Er is ook informatie te vinden op het EVC-loket voor jeugd- en gezinsprofessional.

Vragen?

Wil je weten of een EVC-onderzoek geschikt is voor jou? Of wil je meer weten over onze werkwijze? Neem gerust telefonisch contact met ons op via: 06 1044 5500.
Of stuur een email naar: info@vigor.nl.