Sinds 2014 moet iedereen die als schoolleider in het primair onderwijs werkzaam is, geregistreerd zijn in het Schoolleidersregister PO. Het Schoolleidersregister PO is opgericht om het beroep van schoolleider in het primair onderwijs te versterken en verder te professionaliseren. Geregistreerde schoolleiders zijn verplicht zich elke vier jaar opnieuw te laten registreren. Schoolleiders moeten daarbij aantonen dat zij een significante groei hebben doorgemaakt op een aantal professionaliseringsthema’s. De eerste cyclus van herregistratie is in 2018 van start gegaan.

Samenwerkingsverband

Inmiddels heeft Vigor al voor enkele honderden schoolleiders via een EVC-procedure inzichtelijk gemaakt dat zij aan de professionele standaard voldoen. Voor de herregistratie is een samenwerkingsverband opgezet met Marant, een assessmentorganisatie die bevoegd is voor de beoordeling van de professionele ontwikkeling van schoolleiders voor het Schoolleidersregister.. Dit doen ze op basis van het onderzoek van Vigor naar combinaties van formeel en informeel leren. Hiervoor gebruikt Vigor de aanpak die hoort bij EVC-procedures.

Hoe ziet dit er concreet uit?

Schoolleiders krijgen een coach toegewezen die hen de komende vier jaar op afstand begeleidt. Op basis van het eerdere EVC-rapport, dat in feite een persoonlijk ontwikkelplan is, wordt gekeken wat de prioriteiten voor de desbetreffende schoolleider zijn. Het gaat daarbij dus altijd om maatwerk. De coach houdt in die vier jaar de vinger aan de pols en bewaakt tot op zekere hoogte de voortgang. Bij een schoolleider die nog niet eerder een EVC-procedure heeft gehad, wordt overlegd hoe het persoonlijke ontwikkelplan eruit zal zien.

Werkend leren

Schoolleiders worden zo niet alleen ontzorgd, maar deze werkwijze leidt er ook toe dat er voor de komende periode weer een nieuw ontwikkelplan klaarligt. Daarbij kunnen persoonlijke ontwikkelingen gekoppeld worden aan de ambities van de desbetreffende school. Vervolgens vindt er na vier jaar weer een validering via de EVC-aanpak plaats. Het is een perfect voorbeeld hoe via werkend leren zichtbaar kan worden gemaakt welke groei iemand heeft doorgemaakt. En hoe dat gebruikt wordt om opnieuw verder door te groeien.