Om goederen over de weg te mogen vervoeren, hebben transportbedrijven diverse vergunningen nodig. Die worden verleend door de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO). Ook geeft dit instituut diploma’s uit voor ondernemerschap, transport en logistiek. Wanneer een transporteur niet in het bezit is van de vereiste diploma’s, worden de vergunningen ingetrokken.

 

Paniek

Op een dag kreeg Peter een telefoontje van de NIWO. ‘Toen ze hoorden dat Henk niet meer op de payroll stond, en niemand anders over het benodigde certificaat beschikte, werd ons verteld dat er werk aan de winkel was. Formeel was er namelijk niemand bevoegd om ons bedrijf leiding te geven, terwijl dat in materiële zin al jaren gebeurde door Alex van de Wetering. We moesten het binnen drie maanden regelen, anders zouden onze zestig auto’s op slot worden gezet. Kortom, dat zorgde wel even voor paniek.’

 

vrachtwagen met boot

 

Ervaring telt niet

Om het certificaat te verkrijgen, moet je voor zeven modules examen doen, legt Peter uit. Niet niks dus, en daarom besloot hij eerst uit te zoeken of er met bepaalde diploma’s misschien vrijstellingen mogelijk waren. ‘Zelf heb ik een universitair diploma op zak en ik geef al veertig jaar leiding. Maar ik kwam er al snel achter dat ervaring niet meetelde. Er wordt echt alleen naar diploma’s gekeken. Zo kreeg ik, ondanks mijn leidinggevende ervaring, bijvoorbeeld geen vrijstelling voor de module personeelszaken omdat ik dat vak niet op de universiteit heb gehad.’ Uiteindelijk bleek Peter voor vier onderdelen vrijstelling te kunnen krijgen, terwijl Alex voor alle zeven onderdelen examen zou moeten doen. ‘En dat moesten we ook nog eens binnen drie maanden voor elkaar zien te krijgen, want anders hadden we dus een heel groot probleem.’

 

Ervaringscertificaat

Peter: ‘Daarom ben ik op zoek gegaan naar alternatieve mogelijkheden. Zo kwam ik bij Vigor terecht, een instituut dat vooral naar de ervaringen van een kandidaat kijkt. Ze vertelden dat ze dit soort trajecten vaker hadden gedaan en garandeerden ons dat als we er bij Vigor doorheen zouden komen, zowel het CBS als het NIWO onze ervaringscertificaten zou accepteren. Dit trok ons over de streep. Omdat we geen enkel risico wilden lopen, besloten we dat zowel Alex als ik de procedure zouden volgen.’

 

boot in haven

 

Bedolven met informatie

‘We zijn er allebei helemaal voor gegaan en dat is geweldig gelukt,’ concludeert Peter. ‘Binnen acht weken hadden we beiden ons ervaringscertificaat op zak, dat vervolgens inderdaad ook door het CBS en het NIWO werd erkend.’ En daar hoefden de heren dus geen enkel examen voor af te leggen? ‘Nee,’ antwoordt hij. ‘Wel hebben we een paar zeer intensieve gesprekken gevoerd met de assessoren van Vigor. Zij stelden zeer veel vragen over ons kennis- en kundeniveau en we moesten allerlei documenten aanleveren. We hebben ze bedolven met informatie.’

 

Gedetailleerd rapport

Wat heeft hem vooral verrast in de aanpak van Vigor? ‘Dat de interviews met de assessoren zo ontspannen waren. Het voelde als spontane, open gesprekken. Eigenlijk was het een fluitje van een cent. Maar ze hebben er werkelijk alle benodigde informatie uit gehaald. Dat bleek toen ik het gedetailleerde rapport ontving, waarin ik mijzelf helemaal herkende. Een bijzonder knappe prestatie.’

 

vrachtwagen met boot in haven

 

Assessor in opleiding

Het fascineerde hem zo, dat Peter besloten heeft zelf ook assessor te worden. ‘Na afloop heb ik Vigor gebeld en gezegd: “Dit wil ik ook kunnen. Ik vind het zo interessant om mensen te helpen bij het inschalen van hun competenties en het onderbouwen ervan als ze naar een niveau hoger willen, dat ik die vaardigheid zelf ook wil leren beheersen.” Ik heb gesolliciteerd en ben inmiddels assessor in opleiding. Erg leuk en ontzettend leerzaam.’

 

Nét niet dat ene diploma

Hij besluit: ‘In elke organisatie lopen mensen rond die heel vaardig zijn, maar nét niet beschikken over dat ene diploma. En er lopen nog veel meer mensen rond die ingeschaald zijn op een bepaald niveau terwijl ze de potentie hebben om op een hoger niveau te functioneren. Ik wil graag leren hoe je hen daarbij kunt helpen. Iedereen die leiding geeft zou eigenlijk tevens assessor moeten zijn, zodat hij dat in ieder geval van zijn eigen mensen ziet.’