Sociaal Werk

 

Via EVC registreren als sociaal werker

Met een EVC-procedure wordt vastgesteld welke kennis en vaardigheden iemand in de loop van de tijd heeft opgebouwd. EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Een ander woord voor EVC is Ervaringscertificaat. Een document dat precies in kaart brengt hoe iemand zich op het werk en daarbuiten heeft ontwikkeld.

Voor actieve medewerkers in het sociaal werk die al de nodig ervaring hebben opgedaan, is het mogelijk via een EVC te kwalificeren voor als vakbekwame sociaal werker.

Een reguliere opleiding is vaak een onnodig belastende route om gekwalificeerd te raken, als vakbekwame professional erkend te worden en je te kunnen registreren in het beroepsregister.

Beroepsstandaard Vakbekwame mbo of hbo sociaal werker

Daarom is in het programma Sociaal Werk Werkt!  een eigen beroepsstandaard voor sociaal werkers ontwikkeld. Op mbo- en op hbo-niveau:

  • Vakbekwame Sociaal werker mbo B185
  • Vakbekwame Sociaal werker hbo B186

De beschrijving van de nieuwe beroepsstandaard is landelijk vastgesteld en te vinden op de site www.ervaringscertificaat.nl onder beroepsstandaarden. Vigor is voor deze standaarden een erkende EVC-aanbieder. Onze EVC-procedure levert precies wat u nodig heeft voor erkenning en registratie als Sociaal Werker en geeft u de waardering die u verdient.

EVC-onderzoek

EVC Centrum Vigor kent een unieke aanpak om in kaart te brengen welke competenties een medewerker gedurende zijn/haar ervaring heeft ontwikkeld en waar hij of zij nu staat ten opzichte van de bekwaamheidseisen in het Sociaal Werk.

Het EVC-onderzoek, waarbij de totale tijdsinvestering voor jou blijkens evaluaties neerkomt op rond de 12-16 uren, verloopt als volgt:

  • Na de aanmelding, krijg je een begeleider toegewezen met wie een intakegesprek volgt. In het intakegesprek oogst de begeleider jouw (werk)ervaringen en stelt het portfolio met jou samen. Dit vormt de basis voor het EVC-onderzoek.
  • Vervolgens vindt het EVC-onderzoek plaats met een beroepsoverstijgende en een vaktechnische assessor, die ruime ervaring heeft in het vakgebied.
  • Als je klaar bent met de procedure, krijg je een uitgebreid rapport met de uitkomsten: het Ervaringscertificaat. Blijkt uit het Ervaringscertificaat dat je alle competenties hebt aangetoond, kan deze uitkomst verzilveren een landelijk erkend beroepscertificaat.
  • Mocht het blijken dat je niet voldoet aan de standaard, dan kan je met behulp van de ontwikkeladviezen uit het ervaringscertificaat, meer werkervaring opdoen. Vervolgens kan je tijdens een aanvullend EVC de ontbrekende onderdelen alsnog aantonen.
  • Onze aanpak is er dus op gebaseerd dat wij het portfolio, dat voor een EVC vereist is, voor je samenstellen. We ontzorgen daarmee niet alleen maximaal, maar brengen ook competenties in beeld die voor jou ‘vanzelfsprekend’ zijn. Daardoor kunnen wij grenzen verleggen en krijgt het EVC-traject meerwaarde. De totale duur van het traject zal gemiddeld zes tot acht maanden zijn.

EVC-rapportage verzilveren in een beroepscertificaat

Heb je de EVC-procedure doorlopen en 17 van de 21 competenties vastgelegd in een EVC-rapportage? Vraag dan gratis bij Sociaal Werk werkt! je landelijk erkende beroepscertificaat aan, via sociaalwerkwerkt@fcb.nl.

 

Voorwaarden en meer informatie

Op Sociaal Werk werkt! is alle basisinformatie te vinden over het beroep, EVC en beroepscertificaat. Ook is hier de mogelijkheid een zelfscan te doorlopen. Deze zelfscan is een hulpmiddel om in in te schatten hoeverre jouw competenties al voldoen aan de vakbekwame mbo- of hbo-sociaal werker.

Belangrijke voorwaarde voor dit traject is dat je voldoende ervaring (minimaal een jaar) hebt als sociaal werker.

Aanvullende voorwaarden voor erkenning en uitvoering EVC beroepsstandaarden ‘Vakbekwame mbo sociaal werker’ en ‘Vakbekwame hbo sociaal werker’ tref je op de site ervaringscertificaat.nl

Vragen?

Wil je weten of een EVC-onderzoek op het domein van Sociaal Werk? Neem contact met ons op via: 06 1044 5500.
Of stuur een email naar: info@vigor.nl