Wat is de beste manier om je ontwikkeling in gang te houden? Wij zijn ervan overtuigd dat werkend leren de optimale vorm van leren is. Alles wat je moet weten, is immers in het werkveld aanwezig. En werkend leren heeft ook nog een bijkomend voordeel.

Het komt regelmatig voor dat een kandidaat die een EVC-rapport van ons ontvangt, nog niet helemaal voldoet aan alle eisen voor een bepaald diploma. Maar als die kandidaat zich vervolgens bij een opleidingsinstituut meldt om de benodigde competentie te ontwikkelen, blijkt dat opleiders vaak moeite hebben met het leveren van maatwerk. De kandidaat is afhankelijk van de beschikbare lessen en moet soms wel een half jaar lang naar school, terwijl hij misschien maar een heel klein onderdeel moet ontwikkelen. Of het benodigde programma start pas over een paar maanden. Dat kost niet alleen veel tijd en energie, het staat ook nog eens haaks op de filosofie van EVC; namelijk dat alles wat je moet leren in het werkveld aanwezig is.

Werkend leren

Met een EVC-rapport heb je eigenlijk ontwikkelopdracht in handen. Wij adviseren onze kandidaten dan ook vaak om eerst te kijken hoe zij de competentie(s) die ze nog missen, in de werksituatie kunnen ontwikkelen en om daarover met leidinggevende en collega’s in gesprek te gaan. Iemand die in een zorginstelling werkt bijvoorbeeld, maar nog geen ervaring heeft met het opstellen van behandelplannen, kan vaak uitstekend door collega’s of de opleidingscoördinator op het werk worden begeleid en ondersteund.

EVC als examen

Wanneer wij als EVC-centrum kunnen aantonen dat de kandidaat aan alle eisen voldoet, wordt het EVC-traject als examen beschouwd. Het ROC hoeft vervolgens alleen nog maar zorg te dragen voor de officiële diplomering. En zo ontstaat een mooie wisselwerking tussen informeel leren en diplomering via een ROC.

Bijkomend voordeel

Werkend leren heeft bovendien nog een bijkomend voordeel. Vanuit een leerhouding blijken mensen namelijk vaak veel beter te werken. Wij hebben in fabrieken meegemaakt dat het simpele feit dat wij een EVC deden, ertoe leidde dat er foutloos werd gewerkt. Een win-winsituatie dus voor beide partijen!