Een EVC (Erkenning van Verworven Competenties) brengt exact in kaart welke kennis en vaardigheden iemand in huis heeft. Dit wordt vastgelegd in een Ervaringscertificaat, dat indien gewenst kan worden omgezet in een diploma, vakbekwaamheidsbewijs of branchecertificaat. Het Ervaringscertificaat is dus een waardevol document op de arbeidsmarkt. Het waarborgen van de kwaliteit van EVC-procedures is dan ook essentieel.

 

Nationaal Kenniscentrum EVC

De spil in dit hele proces is het Nationaal Kenniscentrum EVC. Alle EVC-aanbieders zijn verplicht te werken volgens de Kwaliteitscode EVC. Het Nationaal Kenniscentrum EVC zorgt voor de erkenning van EVC-aanbieders en houdt toezicht op het naleven van de Kwaliteitscode. De beoordeling hiervan hebben zij uitbesteed aan een aantal externe instanties. Voor Vigor is dat adviesbureau Hobéon.

 

Het meest geaccrediteerde instituut van Nederland

Voor iedere kwalificatie en voor ieder branchecertificaat word je als EVC-aanbieder afzonderlijk geaccrediteerd. En omdat Vigor actief is in alle branches en voor elk niveau EVC-procedures uitvoert, betekent dit dat wij zo ongeveer het meest geaccrediteerde instituut van Nederland zijn. Telkens wanneer een kandidaat bij ons aanklopt voor een branche of niveau waar we nog niet eerder een EVC voor hebben gedaan, moeten we eerst zorgen voor de benodigde erkenning.

 

Erkenning

Want als we dat niet zouden doen, wordt ook de EVC niet erkend. En dat heeft twee vervelende consequenties. Ten eerste kan de examencommissie of het Nationaal Kenniscentrum dan niet kwalificeren, en ten tweede kan de kandidaat de belasting voor de kosten van een EVC-traject dan niet aftrekken. Kortom, het is essentieel om die erkenning als EVC-aanbieder op zak te hebben, want daarmee staat of valt de geldigheid van een EVC-procedure.

 

De accreditatie

Bij de accreditatie wordt naar drie dingen gekeken. In de eerste plaats moeten de assessoren als autoriteit op het desbetreffende vakgebied kunnen worden beschouwd. Voor ons betekent dit dat wij er dus voor moeten zorgen dat al onze assessoren alle hoeken en gaten van hun vakgebied beheersen. Daarnaast wordt er op toegezien dat we de Kwaliteitscode EVC heel nauwgezet volgen. En ten slotte moeten onze rapportages aan alle eisen voldoen (denk daarbij aan controleerbaarheid, toetsbaarheid en actualiteit).

 

Kortom, de kwaliteitsborging van EVC-procedures is een zwaar en zorgvuldig proces, dat eigenlijk onze hele werkwijze beheerst!