De 50-jarige Gerlieske Timmermans, werkzaam bij een kleinschalige woonvorm voor ouderen met dementie van Amado Zorg, begon in 2018 vol enthousiasme met het EVC-traject mbo Verpleegkundige niveau 4. Toen hier uit naar voren kwam dat zij nog niet alle benodigde competenties beheerste, ging ze aan de slag om die kennis en ervaring alsnog op te doen. Dankzij een aanvullend EVC-traject verkreeg zij onlangs alsnog het gewenste vakbewaamheidsbewijs.

Voordat we verder gaan, lichten we eerst het aanvullend EVC-traject wat verder toe. “Dit is bedoeld voor kandidaten die bij het EVC-traject niet over alle benodigde competenties blijken te beschikken”, vertelt Debby Jutte, EVC-adviseur bij Vigor. “Bijvoorbeeld doordat bepaalde werkzaamheden in de dagelijkse praktijk nog niet aan de orde zijn geweest of doordat de ervaring die een kandidaat daarin heeft opgedaan, nog niet toereikend is. In het zogenaamde Ervaringscertificaat (een uitgebreide rapportage) dat je aan het eind van het EVC-traject krijgt, wordt exact aangegeven waar de lacunes zitten en wordt een ontwikkeladvies meegegeven. Het aanvullend EVC-traject is dan ook altijd maatwerk, per individu wordt gekeken wat er nodig is. Kandidaten bepalen zelf op welke manier zij hier invulling geven: de een leert bij voorkeur in de praktijk, de ander volgt een training.”

De overstap

Terug naar Gerlieske. In het verleden was zij dertien jaar lang werkzaam in de thuiszorg. “Ik werkte toen ook al veel met dementerende ouderen”, vertelt ze. “Vijf jaar geleden heb ik de overstap gemaakt naar Amado Zorg. Ik wilde niet in een groot verpleeghuis werken. Ik heb heel bewust voor een kleinschalige woonvorm gekozen, omdat ik de ouderen daar de persoonlijke zorg kan geven die ze verdienen. We doen ons uiterste best om een thuisgevoel te creëren en bieden een vertrouwde, veilige omgeving waar ze tot het einde toe kunnen blijven.”

Verpleegtechnische handelingen als ontwikkelpunt

Toen ze begon, startte Gerlieke als verzorgende IG, maar al snel kon ze dit combineren met de functie van zorg coördinator. “Ik wilde mezelf ontwikkelen en aan verpleegkundige kennis was behoefte binnen de organisatie. Een EVC-traject was voor mij dan ook een logische volgende stap. In de loop der jaren had ik al veel kennis en ervaring opgedaan, het leek me prettig om die ook op papier bevestigd te zien.” Zo kwam ze bij Vigor terecht.

Uit de eindrapportage bleek dat ze jammer genoeg nog niet alle competenties afdoende beheerste. “Dat vond ik niet erg, het is sowieso erg waardevol om een beschrijving te zien van je functioneren op allerlei vlakken. Het gaf bovendien meteen handvatten op welke gebieden ik me nog moest ontwikkelen. Met sommige zaken kon ik op mijn werkplek aan de slag. Dat gold echter niet voor de verpleegtechnische handelingen. Het bleek nog erg lastig om vanuit een werksituatie bijscholing te vinden op dit gebied, mede daardoor heeft het allemaal wat langer geduurd. Gelukkig bood Leer Zorg in Groningen uiteindelijk wél die mogelijkheid.”

BIG-registratie door vakbekwaamheidsbewijs

Toen ze het gevoel had dat ze kon onderbouwen dat ze zichzelf in voldoende mate had ontwikkeld, klopte ze wederom bij Vigor aan. “Bij een aanvullend EVC-traject doorloop je dezelfde stappen als bij een gewoon EVC-traject, alleen dan specifiek gericht op de nog niet erkende competenties.” Met succes in dit geval.

“Terugkijkend is het veel werk, je moet er dan ook alleen aan beginnen als je echt gemotiveerd bent. Maar voor mij is het ’t zeker waard. Inmiddels werk ik als locatiemanager van een andere locatie, daarbij werk ik drie tot vier dagen in de maand nog steeds direct in de zorg. Het is super fijn dat ik indien nodig kan inspringen en niet altijd meer iemand van buiten moet laten invliegen om bepaalde verpleegtechnische handelingen te verrichten. Ik laat het EVC omzetten in een BIG-registratie. Daarna zie ik wel weer verder. Eén ding is zeker: ik blijf mezelf ontwikkelen, dat vind ik veel te leuk om te doen.”