Binnen sociaal werk is in feite sprake van twee soorten standaarden: de opleidingsstandaard en de beroepsstandaard. De opleidingsstandaard Social Work hanteert andere kwalificaties dan de beroepsstandaard. Celine Kersten van Vigor: “De opleidingsstandaard kent de kwalificaties K1 tot en met K10, de beroepsstandaard gaat uit van zeven competenties en competentieclusters”, vertelt Celine.

Belangrijker is dat de branche Sociaal Werk werkt!  samen met sociaal werkers en EVC-aanbieders een standaard heeft ontwikkeld die aansluit bij ‘de praktijk’. De basis voor de beroepsstandaard is het beroepscompetentieprofiel waarin bepaald is wat een sociaal werker nu en in de toekomst nodig heeft. Ook gaat het in op specifieke competenties van de leefgebieden waarbinnen sociaal werkers in welzijn en maatschappelijke dienstverlening werkzaam zijn.

Uiteindelijk ontvang je als kandidaat een beroepscertificaat Vakbekwame mbo- of hbo- sociaal werker. Dit certificaat is door de sociale partners en werkgevers erkend als bewijs van vakbekwaamheid. Met dit bewijs kun je je registreren op het registerplein. Het bijbehorende ervaringscertificaat (EVC-rapport) legt naast de kwalificatie op de 21 omschreven competenties, jouw ervaring en verworven competenties vast en is een inzetbaarheidsprofiel voor nu en de toekomst.

Meer opties

Zeker kan de opleidingsstandaard gebruikt worden in een EVC-traject, maar dat geeft wel beperktere keuzes in het werkveld. Celine: “Het certificaat toont dan namelijk aan dat je heel specifiek voldoet aan de standaarden van de opleiding. Terwijl de keuze voor de beroepsstandaard je certificeert voor de hele branche en beter aansluit op de beroepspraktijk. Voor de assessoren geldt dat het kader van de beroepsstandaard helderder is omdat het meer gericht is op de benodigde competenties en daarmee de vakbekwaamheid beter onderbouwt. Het advies als je gaat voor een EVC-traject op het domein van sociaal werk: laat je liever toetsen aan de hand van de beroepsstandaard omdat dat meer opties openhoudt en duidelijker is naar het werkveld. Je ontvangt een erkend certificaat waarmee je je kunt registreren. Het is niet zo dat je met de ene standaard meer of hoger gecertificeerd bent. Dat maakt niet uit. Maar met een certificaat voor de beroepsstandaard heb je meer opties in het werkveld.”

Meer weten?

Actief in sociaal werk en geïnteresseerd in een EVC-traject en -certificering? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie! We vertellen er met plezier meer over: info@vigor.nl of bel 06-10445500.