Na een mooie loopbaan in de financiële sector begon het bij de 46-jarige Giel Vuijsters te kriebelen. Hij wilde graag iets anders, maar wat? Via een coaching bureau kwam hij op het spoor van een EVC. Volledig onbekend voor hem, maar na de eerste kennismaking wist hij eigenlijk al meteen dat dit was wat hij wilde. Hij waagde de sprong en inmiddels is hij alweer een jaar werkzaam in deze functie.

“In de loop der tijd is het financiële werk door de ontwikkelingen op de financiële markt voor mij inhoudelijk minder interessant geworden. Bovendien was ik vanwege de coronacrisis veel thuis aan het werk, voor mijn gevoel was ik erg geïsoleerd bezig. Ik had ook behoefte om naast mijn rationele kant met name mijn menselijke kant meer in te zetten. Al die factoren tezamen maakten dat ik toe was aan verandering”, vertelt Giel.

Een eyeopener

“Ik wist destijds niets van het EVC, dat was helemaal nieuw voor mij. Hoe meer ik me er in verdiepte, hoe interessanter het werd. Ik vond het gaaf dat zoiets bestond, als tegenhanger van de onderwijsroute die ik zelf heb doorlopen. Na het tweede gesprek met Vigor wist ik het zeker: dit wil ik doen.” Amper twee maanden later kon hij aan de slag. Als begeleider begeleidt hij kandidaten die een EVC-traject aangaan, van begin tot eind. “Ik vorm het centrale aanspreekpunt. Tijdens het uitgebreide intakegesprek is het de kunst een zo breed mogelijk beeld te krijgen van de kennis en ervaringen die iemand in zijn leven heeft opgedaan. Niet alleen op het werk maar ook in andere kaders, zoals vrijwilligerswerk. Zo ben ik zelf naast mijn werk betrokken bij een speeltuin waarin ik diverse andere competenties heb opgedaan. Je leert immers altijd en overal.”

Eigen ervaring leidt tot begeleiding op maat

Giel legt de resultaten van deze eerste inventarisatie vast in een rapportage die als basis dient voor het daaropvolgende gesprek met de assessoren. “In de rest van het proces ben ik meer op de achtergrond betrokken om alles in goede banen te leiden. Iedereen heeft zijn of haar eigen verhaal en iedereen heeft een andere begeleiding nodig. Meestal zitten kandidaten op een cruciaal punt in hun carrière, ze hebben het EVC bijvoorbeeld nodig omdat ze van baan willen veranderen of een nieuwe functie willen bekleden. Het helpt dat ik in een vergelijkbare positie heb gezeten. Als begeleider doe ik sowieso alles wat ik kan om te zorgen dat zij het doel dat ze voor ogen hebben ook daadwerkelijk kunnen realiseren. Het is mooi als dat lukt, tegelijkertijd krijg je natuurlijk ook te maken met kandidaten die op een andere resultaat hadden gehoopt. Ook daar moet je mee om kunnen gaan. Ik wijs er altijd op hoe waardevol de eindrapportage is, ook als er nog ontwikkelpunten zijn. Het is wat mij betreft een trots document: het maakt inzichtelijk wat je allemaal kunt én welke stappen je eventueel nog moet zetten om je doel te bereiken.”

Activatie onderbelichte competenties

Giel heeft 80 tot 100 kandidaten in zijn portefeuille. “Die bevinden zich allemaal in een andere fase van het traject. Het is organisatorisch best lastig om dat allemaal te monitoren, maar door mijn opgedane ervaring in mijn vorige werk is het plannen mij niet vreemd. Voor mijzelf is het fijn dat ik competenties die ik in mijn oude loopbaan niet kwijt kon – zoals sociale vaardigheden en empathisch vermogen – volop kan inzetten in dit werk. In die zin ben ik hier helemaal op mijn plek. Het EVC an sich vind ik een prachtig product. Persoonlijk studeer ik graag, voor mij was de onderwijsroute een heel logische. Ik ken echter veel mensen die ontzettend goed zijn in hun werk maar door allerlei omstandigheden geen opleiding hebben kunnen volgen of hier simpelweg niet voor in de wieg zijn gelegd. Het is geweldig dat er een instrument is waarmee je de kennis en vaardigheden die je in je leven hebt opgedaan, zichtbaar kunt maken. Daar zit voor mijn gevoel een stuk rechtvaardigheid in. Het is jammer dat het EVC momenteel niet altijd wordt gezien als erkende kwalificatie wat wel is, en daarmee nog onvoldoende bekendheid geniet. Daar valt nog steeds veel winst te behalen. In mijn visie is het EVC geen bedreiging voor de onderwijsroute maar een zeer welkome toevoeging.”