Koraal is een organisatie voor mensen van alle leeftijden met ernstige (verstandelijke) beperkingen en complexe gedrags- en/of psychiatrische problemen. Koraal biedt zorg, onderwijs en arbeid. De organisatie omvat meerdere werkstichtingen. Het landelijke expertisecentrum De Hondsberg is er daar één van. Ben Stroomberg is adviseur P&O bij de Hondsberg en hij ervaart dagelijks de tekorten in goed gekwalificeerd personeel in de organisatie. Samenwerking met Vigor bood en biedt hulp.

Kun je een beeld schetsen van de uitdaging waar je als adviseur P&O voor staat?

“We kampen met een tekort aan gekwalificeerd personeel en daar zijn we niet uniek in. EVC-trajecten zijn dan heel helpend, ook voor personeel dat wil doorgroeien van een mbo- naar hbo-niveau en functies. We krijgen ook mensen binnen die nog niet voldoen aan de mbo4-kwalificatie, zij kunnen een EVC-traject op mbo-niveau doorlopen. Zij hebben soms al tien jaar ervaring in de zorg en met soortgelijk werk, maar missen het juiste diploma dat vereist is. Meestal zetten we deze trajecten in voor mensen die werken als groepsbegeleider en persoonlijk begeleider. Die laatste is een SKJ-geregistreerde functie. SKJ staat voor Stichting Kwaliteitskader Jeugd, wettelijk gezien verplicht voor hbo jeugd- en gezinsprofessionals. Je hebt hiervoor dus een relevant diploma nodig of met goed gevolg EVC-traject hebben doorlopen.”

Wat voor mensen zoek je met name?

“Groepsbegeleiders voor kinderen met meervoudige problematiek die willen doorgroeien van een mbo- naar hbo-niveau. Je ziet dat deze trajecten ook in het speciaal onderwijs worden ingezet, en de jeugdhulp. Het gaat ook om jeugd- en gezinsprofessionals.”

Hoe kwam je bij Vigor terecht?

“We werkten voorheen samen met een andere EVC-aanbieder, maar we liepen tegen veel beperkingen aan. Uiteindelijk kwamen we via een collega bij Vigor terecht. Dat liep snel soepel.”

Hoe loopt de samenwerking met Vigor nu?

“Prima. Ik ben heel tevreden over de service. Vigor pakt dingen snel op, ik word goed geïnformeerd.”

In welke mate is de uitdaging van het personeel opgelost dankzij de samenwerking met Vigor?

“Eerlijk is eerlijk, er is nog steeds een personeelstekort. We zijn genoodzaakt om te veel externen in te zetten. Een probleem waar de hele sector mee kampt. Maar wij kunnen jaarlijks vijf à tien mensen via EVC laten doorgroeien. Dat geldt voor één werkstichting binnen Koraal. Het maakt echt een groot verschil. Het punt is, dat wij veel creatiever moet kijken naar mensen. Naar zij-instromers of mensen die net niet de juiste diploma’s hebben. Iedereen loopt een ander pad en met een EVC-traject kunnen we deze mensen toch aan boord halen. Vigor biedt zo’n traject compact aan, ook qua tijd. Over het algemeen zijn medewerkers ook heel tevreden.”

Trek je nu ook mensen aan die je anders had gemist?

“Koraal is een organisatie met onder andere een complexe doelgroep: jeugd met meervoudige problematiek. Dat is een echt complexe doelgroep en het vraagt om goed gekwalificeerd personeel om daar mee om te gaan. Zonder EVC-trajecten hadden we bepaalde mensen niet kunnen aannemen, die nu wél hier werken. Mensen met veel ervaring, of mensen die graag door willen groeien. Dus in feite werkt het twee kanten op.”

Hoe ziet de samenwerking er in de toekomst uit?

“Ik heb het gevoel dat er groei zit in de trajecten die worden aangevraagd. Dat is mooi. Het is duidelijk dat wij op deze manier (gedeeltelijk) het hoofd kunnen bieden aan het personeelstekort. Het beeld van de zorg is dat de tekorten de komende jaren alleen maar verder oplopen, een extra reden om naar deze EVC-trajecten te kijken.”