In onze vorige blog benoemden we het al: het EVC-onderzoek door assessoren is een essentieel onderdeel van onze werkwijze. Doordat kandidaat en assessoren een open gesprek aangaan, op basis van gelijkwaardigheid, krijg je pas echt inzicht in de persoon om wie het gaat. En af en toe weet het de betrokkenen ook daarbuiten nog te inspireren tot iets moois, zo ondervonden assessor Jeannet Engelen en kandidaat Feysal Ben Dahman.

Jeannet, van oorsprong arbeids- en organisatiepsycholoog, is sinds 2013 assessor bij Vigor. “Voor het overgrote deel richt ik mij op beroepsoverstijgende competenties. Daarbij is het de kunst – gebruik makend van allerlei technieken en door goed te luisteren – boven water te krijgen wat iemand allemaal in huis heeft. Ik kijk dan niet alleen naar hoe iemand functioneert in zijn werk maar ook naar wat voor kennis en vaardigheden in andere kaders zijn opgedaan. Je leert immers, los van opleiding en studie, iedere dag weer iets bij. In het gesprek bespreken we dan ook het hele levensverhaal, om een indruk te krijgen hoe de kandidaat is omgegaan met alles wat hij heeft meegemaakt in zijn leven, dat heeft hem immers mede gevormd. Zo’n gesprek is nooit routine, ieder mens is immers anders.”

Zicht krijgen op het potentieel

“De uitdaging ligt erin niet alleen zicht te krijgen op bestaande competenties maar tevens een beeld te vormen van verborgen competenties waar de kandidaat zich wellicht helemaal niet van bewust is. Ik probeer in mijn eindrapport dan ook altijd een aantal adviezen mee te geven die handvaten bieden om een volgende stap te zetten in de ontwikkeling. Het leuke is dat mensen die een EVC-traject volgen altijd heel gemotiveerd zijn, ze hebben een enorme drive om te leren. Die zag ik ook bij Feysal. Hij is in mijn ogen iemand die midden in de maatschappij staat. Hij kon daar beeldend over vertellen, in het gesprek wist hij me het idee te geven dat ik als het ware met hem meeliep in zijn werk, dat was heel inspirerend.”

Het versterken van kwaliteiten

De 26-jarige Feysal groeide op in een achterstandswijk. “Criminaliteit was aan de orde van de dag. Ik heb een bewuste keuze gemaakt om op het rechte pad te blijven. Ik heb mijn best gedaan iets van mijn leven te maken, met steun van mijn familie én mijn geloof.” Tijdens zijn stage voor de opleiding Leisure & Hospitality kwam hij als 17-jarige in aanraking met het jongerenwerk. Dat beviel zo goed dat hij daar in is blijven werken. Momenteel is hij zowel jongerenwerker als persoonlijk begeleider. “Ik ga bijvoorbeeld naar zogenaamde overlastlocaties om in gesprek te gaan met jongeren. Bij alles wat ik doe, ben ik een groot voorstander van preventief werken: ik kijk samen met de jongeren wat ze zelf willen en kunnen. Van daaruit gaan we verder, met als inzet het versterken van hun kwaliteiten. Ik motiveer en stimuleer jongeren zo om het beste uit zichzelf te halen.”

Intercultureel werken als speerpunt

Feysal heeft zijn blik gericht op de toekomst en wilde om die reden zijn SKJ registratie behalen. “Puur voor mezelf, zodat ik desgewenst organisaties kan laten zien dat ik weet wat ik aan het doen ben.” Om die reden volgde hij een EVC-traject bij Vigor om zijn vakbekwaamheid als jeugd- en jongerenprofessional (hbo) te bekrachtigen. Een gesprek met twee assessoren maakte daar deel van uit. “Dat duurde ongeveer 3 uur maar de tijd vloog echt voorbij. Ik heb het als heel natuurlijk ervaren, net alsof het een gewoon gesprek was, van mens tot mens. Ik had het gevoel dat ik volledig bij mezelf kon blijven en dat het echt ging om wie ík ben. Doordat er gerichte vragen werden gesteld, werd ik zelf ook aan het denken gezet waarom ik bepaalde dingen op een specifieke manier deed.”

Feysal deed ook zijn visie op intercultureel werken uit de doeken. “Het is mijn overtuiging dat je jongeren beter kunt helpen als je aansluit op hun culturele achtergrond. Iedere cultuur kent zijn eigen rituelen, normen en waarden. Je kunt alleen achter de voordeur komen als je jongerenwerkers hebt met eenzelfde achtergrond die hun begeleiding daarop kunnen aanpassen.” Deze visie sprak Jeannet, die politiek actief is, zeer aan. “Al pratende kwamen we tot de conclusie dat het een goed idee zou zijn als ook de ouders van jongeren die risico lopen af te glijden in de criminaliteit, een beroep konden doen op een coach om hen te ondersteunen. Maar dat moet dan wel een coach zijn met dezelfde culturele achtergrond.” Jeannet: “Ik heb er uiteindelijk voor gezorgd dat dit als actiepunt is opgenomen in het partijverkiezingsprogramma voor de landelijke gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Puur gemotiveerd door het gesprek met Feysal.” Feysal is daar hartstikke blij mee. “Het is fijn dat er eens geluisterd wordt naar mensen in het werkveld!”