Verpleegkundigen die hogerop willen, hoeven niet terug naar de schoolbanken. Ze kunnen ook een traject op maat volgen in de richting van de functie die ze ambiëren. Als ze dit traject succesvol doorlopen, krijgen ze een hbo-diploma of vakbekwaamheidsbewijs met dezelfde waarde als een mbo- of hbo-diploma.

Veel mensen die al lange tijd werken, vinden het geen aantrekkelijk vooruitzicht om weer terug naar school te moeten. De combinatie privé en opleiding is zwaar en vaak lastig te organiseren. Alle uren die op de opleiding worden doorgebracht, kunnen niet worden besteed aan het werk, waardoor derving van inkomsten ontstaat voor de werkgever en eventueel werknemer. “Bovendien kunnen onderwijsinstellingen meestal geen individueel programma bieden,” zegt Chhetri Ober, directeur van onderwijsinstelling Onderwijs.pro. “De lesstof is dus niet afgestemd op de onderdelen die de medewerker nog niet (voldoende) beheerst. Dat zorgt voor frustratie, want hij leert ook dingen die hij al weet.”

Traject op maat

Om die reden is Onderwijs.pro anderhalf jaar geleden gestart met het aanbieden van een alternatieve oplossing. Daarbij kunnen werknemers op de werkvloer hun vakbekwaamheidsbewijs of hbo-diploma behalen. Ze hoeven niet meer (terug) naar school, maar volgen een traject op maat in de richting van de mbo- of hbo-functie die ze ambiëren. Wanneer ze dit traject met succes doorlopen, krijgen ze een hbo-diploma of vakbekwaamheidsbewijs dat te vergelijken is met een diploma van het mbo of hbo.

Onderwijskundigen

Speciaal voor verpleegkundigen hebben Onderwijs.pro en Vigor onlangs inhoudelijk afgestemd dat Vigor de competenties van de kandidaat valideert en Onderwijs.pro de opleidingstrajecten aanbiedt. “Uiteraard werken de twee organisaties volledig onafhankelijk van elkaar,” benadrukt Ober. “We zijn net met de eerste kandidaten gestart. Eerst valideert Vigor via een assessment over welke competenties de kandidaat al beschikt. Voldoet de kandidaat nog niet aan alle eisen, dan wordt hij door ons begeleid. We maken een opleidingsplan op maat, waarbij we kijken hoe de kandidaat de ontbrekende kennis en vaardigheden tijdens zijn gewone werk alsnog kan leren. Onze begeleiders zijn onderwijskundigen, die weten hoe leren in de praktijk het beste kan plaatsvinden. Indien nodig zetten we ook inhoudelijke experts in om de kandidaat te begeleiden. Op het moment dat we van mening zijn dat de kandidaat alles beheerst, dragen we hem over aan Vigor.”

Hbo-diploma

Als uit dit assessment blijkt dat de kandidaat over de vereiste competenties beschikt, geeft Vigor het Vakbekwaamheidsbewijs Arbeidsmarktroute uit. Wanneer de kandidaat ook een hbo-diploma ambieert, kan hij dit verzilveren bij een hbo-instelling. Ober: “Hiervoor hebben we afspraken gemaakt met een hogeschool, die de CROHO-erkenning heeft voor de opleiding hbo verpleegkunde.”

Meer weten over de flexibele opleidingsroute?

Hier lees je er meer over.