Schoolleiders in het primair onderwijs moeten zich sinds 2014 laten registreren in het Schoolleidersregister PO. Bovendien moeten ze zich iedere vier jaar laten herregistreren. William van Treuren is een van de eerste schoolleiders die zich voor de herregistratie tot EVC Centrum Vigor wendde. In dit blog vertelt hij over zijn ervaringen.

Seminars en masterclasses

Als clusterdirecteur bij de Stichting Librijn in Delft is William van Treuren verantwoordelijk voor negen Delftse basisscholen. Hij kende Vigor al langer, omdat een aantal locatiedirecteuren in zijn cluster eerder een EVC-traject hadden doorlopen. Toen hij zichzelf moest laten herregistreren in het Schoolleidersregister, dacht hij dan ook al snel aan Vigor. ‘Ik ben lange tijd schoolleider geweest en inmiddels al negen jaar bovenschools directeur. Ik leer graag op mijn eigen manier. Dat doe ik vooral door regelmatig seminars en masterclasses te bezoeken rond een bepaald thema en daar boeken over te lezen. Eerlijk gezegd had ik niet zoveel behoefte aan het volgen van vastgestelde cursussen. Dat past gewoon niet zo bij mij.’

Hand in hand

Daarom wendde hij zich in de zomer van 2017 tot Vigor. ‘Ik was een van de eerste kandidaten voor de herregistratie,’ vertelt William. ‘Er was destijds nog veel onduidelijk en ook voor Vigor was alles nieuw. We hebben het hele proces hand in hand doorlopen, en samen gaandeweg ontdekt wat er allemaal moest gebeuren. We zijn gestart met een zeer uitgebreid EVC-gesprek, wat bijzonder plezierig verliep. Normaal gesproken sta je er niet zo bij stil, maar tijdens zo’n gesprek realiseer je je pas goed over welke competenties je allemaal beschikt. Ik vond het een bijzondere ervaring, zo had ik er nog nooit naar gekeken.’

Ontwikkelthema’s

Na het EVC-gesprek bleek echter dat er nog meer werk aan de winkel was. De herregistratie in het Schoolleidersregister is gebaseerd op kwaliteitsontwikkeling, onderverdeeld in zeven ontwikkelthema’s, waaruit de kandidaat er zelf drie kiest. Willliam: ‘Ik besloot de
voortgang in mijn ontwikkeling aan te tonen op de gebieden persoonlijk leiderschap, regie en strategie en in relatie staan tot de omgeving. Vervolgens zijn mijn begeleider en ik samen gaan zoeken wat nodig was om mijn ontwikkeling op die drie vlakken aan te tonen.’

Feedback

Vigor stelde een formulier op dat door Williams leidinggevende en een aantal locatiedirecteuren moest worden ingevuld. ‘Zo konden zij op een gestructureerde manier feedback geven, wat uiteindelijk leidde tot een duidelijk beeld van mijn ontwikkeling,’ vertelt William. Ook zette Vigor een samenwerkingsverband op met Marant, een assessmentorganisatie die bevoegd is voor de beoordeling van de professionele ontwikkeling van schoolleiders voor het Schoolleidersregister.

Interessant leerproces

Inmiddels is de herregistratie afgrond en bezint William zich op de komende vier jaar. ‘Het is de bedoeling dat ik me dan op drie andere ontwikkelthema’s ga richten.’ Hij kijkt positief terug op het traject. ‘Bij mij heeft het behoorlijk lang geduurd, maar dat kwam vooral doordat ik een van de eerste kandidaten was en Vigor nog veel moest uitzoeken. Ik vond het bijzonder waardevol dat ik daaraan een steentje heb mogen bijdragen. Het was niet alleen voor Vigor, maar ook voor mijzelf een interessant leerproces.’