De snel veranderende dynamiek op de arbeidsmarkt vraagt om professionals die zich blijven ontwikkelen. Daarvan raken steeds meer partijen overtuigd. Geen wonder dus dat de bijeenkomst ‘Een leven lang ontwikkelen: hoog tijd voor actie’, die de SER op 30 mei organiseerde, zeer veel belangstelling trok.

De bijeenkomst kan gezien worden als startschot voor het stimuleren en volgen van de dynamiek op de arbeidsmarkt, én om mensen mee te laten ontwikkelen in hun werksituatie. En daar speelt een EVC met arbeidsmarktroute en Werkend Leren-traject optimaal op in. Ons project bij de Amsterdamse zorginstelling Amsta is daar een goed voorbeeld van, vertelde Vigor-directeur Klaas Hoeksema in zijn presentatie.

Grote diversiteit

Een aantal jaar geleden startte Amsta een project voor het waarderen van de competenties van circa 50 medewerkers – de meesten uit de Gehandicaptenzorg – omdat brancheorganisatie VGN brancheprofielen had ontwikkeld die voor kwalificatiedoeleinden kunnen worden gebruikt. De diversiteit van de kandidaten was groot, zowel qua niveau als qua achtergrond. Veel medewerkers waren zij-instromers, die inmiddels de nodige ervaring hadden opgedaan. Anderen waren doorgegroeid naar hogere functies waarvoor ze formeel niet waren gekwalificeerd.

Persoonlijk ontwikkelplan én inzetbaarheidsdossier

Tijdens het project hebben alle deelnemers een Ervaringscertificaat en een branchecertificaat VGN of diploma behaald. Niet iedereen behaalde alle competenties of kerntaken in één keer. Dan werd het Ervaringscertificaat een persoonlijk ontwikkelplan, maar tegelijkertijd ook een inzetbaarheidsdossier voor leidinggevenden om vast te stellen welke verantwoordelijkheden met een gerust hart aan de desbetreffende medewerker konden worden toevertrouwd.

Werkend leren

Met het rapport in de hand gingen de medewerkers in overleg met hun leiding aan hun ontwikkeling werken. Via werkend leren, want de filosofie achter EVC is dat de werkplek de beste leerplek is, omdat alle ingrediënten om nieuwe inzichten en ervaringen op te doen daar beschikbaar zijn. De medewerkers van wie alle competenties van de beroepsprofielen erkend werden, konden zich rechtstreeks tot een opleiding wenden. Maar ook zij konden met hun ontwikkeling aan de slag, omdat ook hun doorgroeipotentie in beeld was gebracht.

Hoe gaat het nu?

Inmiddels zijn we een paar jaar verder. Veel medewerkers zijn terug geweest voor een aanvullend EVC, om hun doorgroei in beeld te brengen. Sommigen haalden daardoor nu een volledige kwalificatie, anderen zijn doorgegroeid naar een hoger niveau.

Evaluatie

Uit een tussentijdse evaluatie met het management bleek:

  • Een kwaliteitseffect bij alle betrokken afdelingen
  • Een loopbaaneffect, zowel intern, maar ook omdat medewerkers met hun kwalificatie elders solliciteerden (wat overigens   door de organisatie werd toegejuicht)
  • Toegenomen zelfbewustzijn van medewerkers.

Zelfstandige arbeidsmarktroute

Voor ons laat het project heel duidelijk laat zien waarvoor EVC bedoeld is: voor de werkgever levert het inzetbaarheidsdossiers; voor de medewerker vormt het een borgingsmoment voor zijn of haar loopbaan. Dergelijke projecten zijn de afgelopen jaren in tal van instellingen en bedrijven en in alle sectoren uitgevoerd – en overal met hetzelfde effect. De nieuwe ontwikkelingen naar een zelfstandige arbeidsmarktroute zijn voor EVC dan ook zeer belangrijk.