De cao’s en avr’s staan er vol mee: afspraken over leren, ontwikkeling en scholing, opleidingsbudgetten, verplichte opleidingen, de inzet van loopbaancoaches, stages en van-werk-naar-werktrajecten. Werkgeversvereniging AWVN deed er onlangs onderzoek naar, en in bijna 80% van de cao’s en avr’s is sprake van dergelijke afspraken. Uitgaande van een budget van gemiddeld 700 euro per werknemer komt de AWVN op een totaal opleidingsbudget van maar liefst 4,2 miljard euro. Uit het onderzoek blijkt dat daarvan jaarlijks slechts 55% wordt gebruikt; er blijft 1,5 miljard euro op de plank liggen. Dat is best zonde.

Wat zijn de obstakels?

Als geld niet het probleem is, wat zijn dan de obstakels voor werknemers om het opleidingsbudget aan te spreken? De AWVN ziet drie knelpunten:

  1. Te weinig tijd door te hoge werkdruk en combinatie werk-privé.
  2. Geen zicht op de richting waarin de werknemer zich kan ontwikkelen
  3. Geen motivatie door eerdere negatieve ervaringen, doordat werknemers het niet nodig vinden of zichzelf te oud vinden.

Werkgevers vinden dat werknemers zelf meer initiatief mogen of moeten nemen als het gaat om een opleiding.

Maar hoe dan?

Het onderzoek laat verschillende oplossingen zien. Concrete afspraken maken. Opleidingen en cursussen onder werktijd laten volgen vermindert de tijdsdruk. Keuzevrijheid wordt ook genoemd als belangrijke factor. Door leren en ontwikkelen als een vanzelfsprekendheid op te nemen in de bedrijfscultuur, werknemers te stimuleren en te begeleiden en richting te geven, zouden meer werknemers geneigd zijn hun kennis en kunde verder te ontwikkelen. Blijft de vraag: wat als je verdwaald in het aanbod van opleidingen en cursussen? Wij denken: een EVC-traject kan een uitstekende tool zijn om te bepalen waar je al kennis en kunde van hebt en hoe je dat verder kan ontwikkelen.

Wat een EVC kan doen

Een EVC-traject zoals wij dat aanbieden, tackelt alle obstakels die werknemers noemen om een opleiding of cursus te gaan volgen. Te weinig tijd? Een traject bij Vigor vraagt een tijdsinvestering van gemiddeld 12 tot 16 uur van de kandidaat: wij schrijven de rapportage in plaats van de kandidaat. In die tijd worden veel zaken duidelijk. Geen zicht op de richting waarin je je kan ontwikkelen? Juist in een EVC-traject wordt duidelijk waar de kandidaat staat en wat nodig is om op een bepaald vlak gekwalificeerd te worden. Dat is soms al dichterbij dan de kandidaat denkt. Het geeft bovendien een prima inzetbaarheidsprofiel van de kandidaat, zicht op de mogelijkheden voor ontwikkeling. En dat werkt uiterst stimulerend: we hebben handenvol voorbeelden van kandidaten die een EVC-traject zijn ingegaan en daarna gemotiveerd een opleiding hebben gevolgd en/of afgerond. Als je weet wat je wilt, ben je gemotiveerder en als je weet wat je moet doen, wordt het allemaal eenvoudiger.

Meer weten?

Klinkt makkelijk? Klopt, en feitelijk ís het ook makkelijk. Door een EVC-traject te volgen kun je met een kleine tijdsinvestering een prima beeld krijgen van je mogelijkheden. Informeer naar de mogelijkheden die Vigor kan bieden!