In onze volgende blog gaan we vertellen over het traject dat statushouders afleggen om gecertificeerd in de bouw aan het werk te gaan. Iets dergelijks geldt voor het werken in de infra branche, in alle verschillende verschijningsvormen. Werk zat, maar werkgevers vragen zich bij statushouders voortdurend af welke werkzaamheden ze beheersen en wat aan hen kan worden toevertrouwd. Wij horen regelmatig de vraag langskomen: ‘wat haal ik eigenlijk in huis?’ En eerlijk is eerlijk, dat is op voorhand niet altijd duidelijk.

Waarde op de arbeidsmarkt

De vraag stellen is nog niet per se hem beantwoorden: statushouders zijn over het algemeen wat terughoudend in het vertellen wat ze in hun land van oorsprong hebben gedaan. Diplomavergelijking is een tijdrovende zaak. En dan nog: een diploma zegt misschien iets, maar niets over hoe iemand is als mens, hoe hij werkt, of hij ambitie en potentie heeft en wat je hem kan toevertrouwen. Een diploma is maar een deel van het verhaal. Vincent Hoeksema van Vigor: “Waar het in de basis om gaat, is dat een werknemer wil weten wat hij of zij waard is op de arbeidsmarkt en dit inzichtelijk wil maken. Een werkgever kijkt net zo: het gaat niet om de diploma’s, maar hij wil weten of een sollicitant ingezet kan worden op de openstaande vacature. Soms hoor je zelfs van werknemers dat ze een opleiding volgen om hun huidige expertise aan te tonen voor bepaalde opdrachten, in plaats van een opleiding volgen om iets nieuws te leren. Het is even omdenken, maar het zet het doel van opleidingen wel op zijn kop.”

Startkwalificatie

Het gaat niet alleen om de potentie van statushouders. Vincent: “Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het behalen van een startkwalificatie voor jongeren tot 27 jaar, gelijkstaande aan een mbo 2 opleiding. Ook daar ligt de focus sterk op het behalen van diploma’s. We komen regelmatig verhalen tegen van mensen die aan een mbo 3 of zelfs mbo 4 opleiding zijn begonnen, maar vanwege verschillende redenen deze in het derde of vierde jaar hebben afgebroken. Ze werken dan veelal via uitzendbureaus of in een bijbaan. Maar als je in een mbo 4 opleiding zat, stages hebt gelopen en hebt gewerkt, dan is iemand echt al wat waard op de arbeidsmarkt. Een EVC-traject is ideaal om in kaart te brengen wat iemand nu en in de toekomst in huis heeft. Deze jongeren hoeven niet meer vanaf nul te beginnen met een opleiding. Je geeft ze een vliegende start en ze kunnen gewoon aan de slag en geld verdienen.”

Personeel gezocht!

De druk op werk in de infra-branche is enorm. Er zijn veel specialismen en dan staat de branche ook nog voor uitdagingen als verduurzaming, overgang naar glasvezel en allerlei andere snelle veranderingen. “Er liggen opgaves voor wat betreft energietransitie en woningbouw en je merkt dat veel medewerkers daar zoekende in zijn. Ze willen hun expertise wel inzetten, maar missen soms wat kennis of willen dat uitbreiden”, aldus Vincent. Hij constateert ook dat een opleiding vaak achterloopt op de realiteit. “Stel dat je iets over de installatie van warmtepompen wil opnemen in een reguliere opleiding, dan ontwikkel je eerst een standaard die vervolgens geïmplementeerd wordt. Dan ga je studenten werven, die pas vier jaar later uitstromen naar de arbeidsmarkt. In die vier jaar is de techniek alweer veranderd en werkgevers hebben die tijd niet.”

Rol EVC

“Eigenlijk zoek je mensen die zo flexibel mogelijk zijn en hun hele leven door blijven leren om het hoofd te kunnen bieden aan ontwikkelingen en veranderingen. Grote en kleine werkgevers willen graag dat mensen juist zo breed mogelijk geschoold en inzetbaar zijn en zich specialiseren waar nodig. Tegelijkertijd is het personeelstekort al dermate groot dat je mensen niet naar opleidingen wil sturen, omdat je dan capaciteit op de werkvloer mist. Daarnaast wil je aansluiten op de leerstijlen van de medewerker. Ze zoeken naar alternatieve manieren van formeel en informeel leren: op de werkvloer of in combinatie met een bedrijfsschool. En dan kan de inzet van een EVC-traject een goede oplossing zijn om dit te borgen, zeker op de korte termijn”, vindt Vincent.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. We vertellen er graag meer over! info@vigornl-w191c2.preview.wpmanaged.nl of 06-10445500