Wie geen officieel mbo-diploma op zak heeft, maar wél over de nodige kennis en ervaring beschikt, kan via een EVC-procedure alsnog een erkend diploma behalen. Daarvoor moet het ervaringscertificaat worden ‘verzilverd’ bij een erkende onderwijsinstelling. Een ROC als Scalda heeft een aanvullende waarde voor EVC-trajecten en daardoor een maatschappelijke functie. Dat verzilveren is een intensief proces, vertelt Roberto Akkermans.

Roberto Akkermans is directeur van Helix Learning, een onderdeel van Scalda, een ROC met verschillende vestigingen in Zuidwest-Nederland. Hij is nauw betrokken bij het proces van verzilvering. En daar gaat een cyclus aan vooraf, vertelt hij. “Allereerst brengt een EVC-aanbieder zoals Vigor de ervaringen en competenties van de deelnemer in kaart en moet de kandidaat uitvoerig bewijzen dat hij beschikt over alle benodigde vaardigheden. Als dat rond is, ontvangt de kandidaat een ervaringscertificaat. Wanneer hij dat vervolgens wil omzetten in een officieel mbo-diploma, komt hij bij mij terecht.”

Handjevol ROC’s

Allereerst kijkt Akkermans dan naar het zogenaamde crebonummer, een uniek nummer dat aan elke mbo-opleiding is toegewezen. “Alleen wanneer een bepaalde opleiding daadwerkelijk bij de desbetreffende onderwijsinstelling onderwezen wordt, kan het certificaat daar worden verzilverd,” legt hij uit. En dat kan nog weleens lastig zijn, want er is in Nederland nog maar een handjevol ROC’s waar je je ervaringscertificaat kunt laten verzilveren. Onderwijsinstellingen krijgen namelijk te maken met een heleboel papierwerk, zegt Akkermans. “Het proces sluit niet aan bij hun reguliere onderwijsprogramma. Daarom zijn er nog maar heel weinig ROC’s die dit op zich willen nemen.”

Volgende stap

Is deze eerste stap gezet, dan moet de volgende worden genomen. Een mbo-opleiding bevat namelijk niet alleen ervaringsdelen, maar ook algemene delen, de zogenaamde ‘generieke’ vakken. Akkermans: “Dat zijn in elk geval Nederlands en rekenen, en op niveau 4 komt daar ook Engels bij. De kandidaat moet kunnen aantonen dat hij deze vakken op voldoende niveau beheerst door een diploma te overleggen dat maximaal twee jaar oud is. Dat krijgen weinig mensen voor elkaar.”

Examens afleggen

En dus zal bijna elke kandidaat een aantal schriftelijke examens met voldoende resultaat af moeten ronden. Dit geldt ook voor mensen met een hbo-diploma dat ouder is dan twee jaar, benadrukt Akkermans. “Iemand die bijvoorbeeld een kunstopleiding heeft gevolgd op hbo-niveau, maar er inmiddels achter is gekomen dat hij beter op zijn plaats is in de kinderopvang in een functie op mbo-niveau, moet ook dat hele traject door.” Dat leidt begrijpelijkerwijs nog wel eens tot frustraties, zegt hij, “maar het is nu eenmaal niet anders.”

Lange adem

“Alles bij elkaar ben je zo drie tot vier maanden kwijt, en dat geldt dan wanneer iemand een compleet kwaliteitsdossier heeft en de generieke delen al heeft afgerond,” weet Akkermans. “Wanneer je die generieke delen ook nog moet voltooien, ben je zo zes maanden verder. Het is dus echt een traject van de lange adem, met obstakels waar je over kunt struikelen.”

Mooiste deel

Maar als dat allemaal is gelukt, komt het mooiste deel van zijn taak: het bellen van de kandidaat. “Meestal kan ik gelukkig goed nieuws brengen.” Lachend: “Nou, dan kun je de telefoon beter heel ver van je oor afhouden! Zo blij is een kandidaat dan. Morgen mag ik weer iemand bellen en vertellen dat alles rond is. Dat is het mooiste wat er is.” Hij besluit: “Het verzilveren van een ervaringscertificaat is een intensieve weg die vol obstakels kan zitten. Maar het is vooral een heel dankbare tak van sport.”

Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op!