Debby Jutte is EVC-adviseur en operationeel verantwoordelijk voor de processen binnen Vigor en begeleidt onder andere kandidaten tijdens aanvullende EVC-trajecten. Samen met de kandidaat zoekt Debby uit wat er nodig is om alle competenties erkend te krijgen.

Kwalificatiedossier

Debby: “Vaak doet een kandidaat al fantastisch werk, maar is de werkervaring nog niet toereikend voor wat er binnen de doelstelling van de gekozen kwalificatie wordt gevraagd. We toetsen altijd aan de hand van een bepaalde standaard met betrekking tot opleiding, branche of beroep. Als de assessoren tijdens de validatie van een EVC-onderzoek concluderen dat zij een kandidaat nog niet volledig kunnen erkennen binnen de doelstelling en nog een ontwikkelstap nodig is, komen ze bij mij terecht.”

In het Ervaringscertificaat, dat kandidaten na afloop van het EVC-traject ontvangen, staat naast het afgegeven inzetbaarheidsniveau welke werkprocessen met een gerust hart aan een kandidaat kunnen worden toevertrouwd. Hiermee maken wij inzichtelijk waar een kandidaat volledig op ingezet kan worden in zijn of haar werk.

Verschillende leercurves

Tijdens een aanvullend EVC-traject richten wij ons op de nog niet erkende onderdelen. De leercurve is per kandidaat verschillend. De één leert fijn via het volgen van een training of opleiding, een ander doet de ervaring liever op de werkplek op. De leercurve is mede afhankelijk van het reeds afgegeven beroepsoverstijgende inzetbaarheidsniveau. Als dat op of boven het niveau van de gewenste standaard zit, hoeft de kandidaat zich enkel te richten op ontwikkeling van de vaktechnische competenties.

Soms is er een langere periode nodig voor deze ontwikkeling en daarmee de start van een aanvullend traject. We hanteren daarom geen vastomlijnde tijdslimiet, het aanvullende traject blijft altijd maatwerk. Debby: “Op het moment dat een kandidaat aangeeft een significante groei te hebben doorgemaakt, zoeken wij samen naar naar aanvullende bewijslast die de groeicurve aantoont. Soms raad ik een specifieke training of cursus aan. Het is altijd wel van belang dat het geleerde toepasbaar wordt gemaakt in de praktijksituatie”.

Feestje

Tijdens het tweede gesprek zoomen twee assessoren met de kandidaat in op de nog niet erkende onderdelen. “Vaak halen ze dan wel hun gewenste doelstelling. Dat is echt een feestje! Ze zijn dan zó trots op hun ontwikkeling. Na die eerdere teleurstelling is het natuurlijk een mooie overwinning om wel alles erkend te krijgen.

Terugkijkend vraag ik kandidaten altijd of ze het eens waren met het eerste advies van de assessoren. Het antwoord is bijna altijd volmondig: ‘ja’. Onlangs nog gaf een kandidaat mij de volgende mooie feedback:

“Nogmaals dank voor je inzet en het delen van alle informatie. Dit heeft mij veel zekerheid gegeven om naar behoren het traject af te kunnen ronden en zodoende de toekomst met opgeheven hoofd tegemoet te gaan.”

Waar ik het meest trots op ben, is als kandidaten zelf de handschoen oppakken. Dat ze uit de weerstand durven te komen en erop vertrouwen dat wij ze het juiste advies meegeven.”

Geen goed of fout

Debby: “Wat heel belangrijk is tijdens een EVC-traject is dat er geen goed of fout is. We maken ‘een foto’ van waar de kandidaat nu staat. Soms zijn er elementen die nog niet eerder in je werk aan de hand zijn geweest. Daar kun je nu eenmaal niets aan doen!

Sommige kandidaten zijn zelfs dankbaar dat ze het de eerste keer niet gehaald hebben. Na afloop van het totale traject hebben ze een nóg completer beeld van zichzelf. Wat maakt dat ze betere keuzes kunnen maken. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij!”