De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) stimuleert haar medewerkers om zich verder te ontwikkelen in hun carrière. Als onderdeel daarvan hebben zij de mogelijkheid om een EVC-traject te volgen. HR-policy advisor Tim Smith vertelt over zijn ervaringen.

“Vroeger was de baanzekerheid zeer groot bij NAM. Er zijn nog altijd veel kansen binnen het bedrijf om door te groeien, maar de recente ontwikkelingen met betrekking tot de gaswinning brengen ook onzekerheid teweeg.” Aan het woord is Tim Smith, HR-policy advisor bij NAM. “Bij NAM vinden we het daarom belangrijk dat onze medewerkers vervolgstappen kunnen zetten in hun carrière. Daarvoor bieden we hen verschillende mogelijkheden.”

Goed werkgeverschap

“Wij hebben mensen in dienst met een mbo-diploma of lager, die al jarenlang bij ons werken en inmiddels zijn doorgegroeid naar posities waarbij ze op hbo-niveau acteren,” vervolgt hij. “Zij beschikken echter niet over een erkenning in de vorm van een diploma. Goed werkgeverschap staat bij NAM hoog in het vaandel. Als werkgever vinden we het belangrijk om goed voor onze mensen te zorgen én om hen te stimuleren zich verder te ontwikkelen. Daarom zijn we vorig jaar op zoek gegaan naar een mogelijkheid waarbij medewerkers hun competenties kunnen formaliseren. Het gaat vooral om een stukje erkenning van het werk dat ze doen. Tegelijkertijd hopen we ook dat dit mensen ertoe aanzet om na te gaan denken over hoe ze zich in de toekomst verder willen ontwikkelen. Zodat ze ook op de lange termijn inzetbaar blijven.”

Betrouwbaar, flexibel en snel

“We hebben verschillende EVC-aanbieders benaderd,” vertelt Tim. “Laagdrempeligheid was voor ons een belangrijke selectiecriterium en Vigor kwam op ons over als betrouwbaar, flexibel en vooral ook als snelste van alle partijen. In het verleden hebben we samengewerkt met een andere EVC-aanbieder, maar dat traject kostte mensen veel tijd en effort; ze waren er zeker een half jaar mee zoet. Het proces van Vigor kost in totaal slechts zo’n twaalf uur, omdat Vigor de kandidaat veel werk uit handen neemt.”

Alles geregeld

“We zijn gestart met een pilot met zes medewerkers en dat beviel uitstekend. Inmiddels zijn er al veel meer mensen met Vigor in zee gegaan dan we vooraf hadden ingeschat.” Tim is erg te spreken over de onderlinge samenwerking. “Mensen geven in ons medewerkerportal aan dat ze een EVC-traject willen starten. Vervolgens maakt Vigor een afspraak voor de intake. Achter de schermen wordt alles verder geregeld. Wij als NAM hebben er verder geen omkijken meer naar.”

Trots

Hij merkt vooral dat de deelnemers erg trots zijn op het eindresultaat. “Zo was er iemand met een mbo-diploma die al langere tijd heel graag een hbo-opleiding wilde volgen, wat tot nu toe maar niet wilde lukken. De eerste keer was hij na twee jaar afgehaakt, omdat de combinatie werk-privé hem te veel werd. Ook na een tweede poging was hij gestrand. Nu heeft hij via EVC tóch zijn doel behaald. Hij is zo trots als een pauw.”

Inzichtelijk

Tim besluit: “Een groot voordeel van EVC vind ik dat het goed inzichtelijk maakt waar je op een bepaald moment staat. Het is heel concreet, want het gaat over de projecten die je hebt gedaan en wat jouw rol daarin was. Vaak ben je je daar niet volledig van bewust, omdat je het werk dagelijks doet. Maar wanneer je een moment stilstaat en terugblikt, realiseer je je vaak pas wat je allemaal hebt gedaan. Zo creëert EVC een moment van bezinning en reflectie. Want het laat ook zien welke vervolgstappen iemand kan maken. Laatst hoorde ik van onze ontwikkelingsmanager dat inmiddels de helft van de mensen die bij hem komen, vanuit een EVC-traject afkomstig is. Mensen kunnen er daadwerkelijk verder mee.”

EVC, een moment van bezinning en reflectie

Wil jij ook weten welke vervolgstappen jij kan maken: https://vigor.nl/contact?