In mei deelden experts tijdens de internationale Validation on Prior Learning Biennale, ervaringen met elkaar over de thema’s ‘Validatie van formeel en informeel leren en een leven lang ontwikkelen’. Nore was namens Vigor aanwezig in Berlijn. Haar conclusie: EVC is wereldwijd sterk in opkomst.

Validation of Prior Learning is de internationale benaming voor Erkenning van Verworven Competenties (EVC). De gelijknamige Biennale wordt eens in de twee jaar georganiseerd, telkens in een ander land. Zo’n 300 mensen uit 50 verschillende landen waren dit jaar tijdens de derde editie aanwezig: behalve EVC-aanbieders en assessoren ook veel beleidsmakers. Tijdens de Biennale spraken de partijen met elkaar over het plan een mondiale verklaring op te stellen, die als richtlijn kan dienen voor de validatie van formeel en informeel leren.

Wereldwijd EVC-systeem

Elk land had een stem hierin, waarbij benadrukt werd dat elk land vrij is om de verklaring te accepteren en te implementeren. “Het idee is dat de verklaring helpt bij het versterken en verduurzamen van het EVC-systeem, wat de waarde ervan versterkt”, vertelt Nore. De nadruk in de verklaring ligt op het bieden van transparante assessments, objectieve en betrouwbare resultaten en de toegankelijkheid voor iedereen.

Nederland koploper

Er zijn grote verschillen tussen landen in hoe zij EVC inzetten. Nederland is een koploper, merkt Nore op. “In het buitenland wordt EVC voornamelijk gebruikt om vrijstellingen voor opleidingen te krijgen en wordt het nog niet erkend in alle branches.” In Nederland wordt EVC gebruikt voor vrijstellingen, maar heeft het ook een zelfstandige waarde door de uitgifte van een landelijk erkend Vakbekwaamheidsbewijs Arbeidsmarkroute.

Onderlinge verschillen

“Een Canadese universiteitsmedewerker vertelde bijvoorbeeld dat zij EVC gebruiken voor studenten die van modules of opleiding willen wisselen”, vertelt Nore. Via een assessment brengen zij hun kennis in kaart en kijken zij of ze de overstap kunnen maken. “Uit Tsjechië hoorde ik weer een andere EVC-ervaring. Tsjechische jongeren die een tijd in het buitenland vrijwilligerswerk hebben verricht, kunnen na terugkomst door middel van een assessment aantonen welke vaardigheden ze tijdens hun buitenlandperiode hebben opgedaan.” In dit geval wordt EVC gebruikt als aanvulling op het cv.

Informeel opgedane kennis en vaardigheden valideren

Dat validering van formeel en informeel opgedane kennis en vaardigheden van belang is, wordt wereldwijd steeds meer onderschreven. Vigor maakt dat dagelijks mee. “Iemand met jaren werkervaring beschikt vaak over veel meer competenties dan van zijn diploma is af te lezen”, vertelt Nore. “Bovendien geeft het de kandidaat een gevoel van voldoening en trots wanneer zwart op wit staat welke competenties hij of zij heeft opgedaan – niet alleen tijdens werksituaties, maar ook in het dagelijks leven”. Zij merkt dat de ontwikkeladviezen die Vigor koppelt aan het EVC-traject, mensen inspireert om verder te leren of nieuwe stappen te zetten in hun werk.