Voor de herregistratie van schoolleiders/directeuren moet je je doorgaande ontwikkeling toonbaar maken. Dat kan door een geaccrediteerde opleiding te volgen. Als schoolleiders volg je soms ook een scholing die voor de ontwikkeling nuttig is en aansluit bij je behoefte, maar die niet geaccrediteerd is voor herregistratie. Zo’n opleiding en andere ontwikkelingen kunnen toch leiden tot een herregistratie. Bij Vigor hebben we daarvoor een speciale dienst: het WPO-gesprek, waarbij WPO staat voor Waardering Persoonlijke Ontwikkeling. Simpel gezegd is de insteek van dit gesprek tweeledig:

  1. We bekijken welke ontwikkeling je de afgelopen vier à vijf jaar hebt laten zien.
  2. We onderzoeken in welke mate er sprake is van zelfreflectie zodat je je handelen steeds verbetert.

Ontwikkeling op de vijf leiderschapscategorieën

Assessor Jenne Wierstra van Vigor geeft een verdere toelichting. “Het is zaak om in het eerste punt helder te krijgen wat je als directeur hebt gedaan. Heb je je wel ontwikkeld? Zijn er nieuwe initiatieven opgezet? Zijn er belangrijke veranderingen in het onderwijs gerealiseerd? Bijzondere zaken op bovenschools niveau? Daarbij moeten we wel blijven binnen de leiderschapscategorieën die horen bij het vak van schoolleider.” De vijf leiderschapscategorieën zijn:

  • Visiegericht werken
  • Ontwikkelen van mensen
  • Ontwikkelen van de organisatie
  • Contacten met de buitenwereld
  • Letten op de kwaliteit

Tien thema’s

Binnen deze vijf punten heb je de mogelijkheid om tien professionaliseringthema’s te benoemen, waarbinnen je kunt aangeven wat je de afgelopen jaren hebt gedaan. Zo heb je dus veel meer mogelijkheden om je te profileren die in jouw situatie van belang zijn. Voor de herregistratie is er dus niet per se een vastgesteld pad. Jenne: “Dat wilden de schoolleiders zelf: meer mogelijkheden in de keuze om te herregistreren. Dat kan via formeel leren, dus opleidingen, of informeel leren: wat heb je gedaan en wat heb je geleerd? En hoe heb je gereflecteerd op je eigen handelen? Schoolleiders hebben zo meer mogelijkheden om zichzelf te profileren en de dingen te doen die in hun specifieke situatie van belang zijn.” Jenne noemt het voorbeeld van een schoolleider die zich met hart en ziel in een verbouwing van de school heeft gestort. Dat leverde veel leerpunten op en bovendien beter onderwijs. In een WPO-gesprek kan dat leiden tot een herregistratie. Je kunt ook formeel en informeel leren combineren om te komen tot genoeg punten voor een herregistratie.

Zelfreflectie

Enige mate van zelfontwikkeling is er bijna altijd wel. Daarmee wordt het deel zelfreflectie net zo belangrijk. Yneke Boorsma neemt tijdens een WPO-gesprek het meer beroepsoverstijgende deel van de beoordeling voor haar rekening. “Je kunt wel ontwikkeling doormaken, maar als je niet gelijktijdig reflecteert op je handelen, kun je die ontwikkeling ook niet verder stimuleren. Juist dat reflecteren is belangrijk, dan kijk je echt wat het jou heeft gebracht. Als kandidaat word je geacht voor het gesprek een reflectieverslag te schrijven, waarbij je zelf kan kijken welke ontwikkeling je hebt doorgemaakt”, vertelt Yneke. Na het WPO-gesprek schrijven de assessoren zelf een verslag, eventueel met adviezen en aanbevelingen waar verdere ontwikkeling mogelijk is.

Meer gebruiken

Om via een WPO-gesprek punten te verzamelen voor herregistratie is nog onderbelicht, vindt Jenne. Ook een niet-geaccrediteerde opleiding kan toch de nodige ontwikkeling brengen, die in zo’n WPO-gesprek naar boven kan komen. Yneke: “Wat schoolleiders in een WPO-gesprek zo waardevol vinden, is hun eigen functioneren in de diepte door te nemen en daar naar te kijken. Het deel reflectie is dus belangrijk, het maakt deze gesprekken heel betekenisvol. Ook voor ons zijn het mooie gesprekken, om samen de rode draad in het leven en ontwikkeling van de kandidaat te vinden en daar betekenis aan te verbinden. Als alles goed gaat krijg je een herregistratie, maar ook een mooi persoonlijk inzicht in je eigen leven en ontwikkeling.”

Meer weten?

Informeer eens bij Vigor naar de mogelijkheden van een WPO-gesprek! We vertellen er met plezier meer over.