Bij Vigor werken we elke dag met een team van ruim 100 mensen om onze kandidaten te helpen hun doelen te bereiken. Wilko van Beek is daar één van. Als relatiemanager is hij de eerste contactpersoon voor kandidaten en opdrachtgevers. Tijdens het eerste (telefonische) contact wordt de basis gelegd voor een goede relatie.

Vertrouwen

Vanuit zijn rol als relatiemanager benadert Wilko organisaties en kandidaten en maakt ze wegwijs in de EVC-aanpak van Vigor.

Wilko: “Het eerste contact met een kandidaat is het allerbelangrijkst. Dan zet je de toon. En zorg je voor vertrouwen. Ik doe dat door mensen in eerste instantie te horen. Door mijn mond te houden en vragen te stellen. Ik stel de kandidaat verschillende vragen om inzicht te krijgen of een EVC-traject van waarde kan zijn en of dit het juiste startmoment is”.

Eerlijk advies

Tijdens de eerste kennismaking checkt Wilko of de voorwaarden voor de start van een EVC-traject aanwezig zijn. Het kan namelijk voorkomen dat er vanuit een specifieke branche een bepaalde eis wordt gesteld voordat je mag starten.

Wilko: “De aanmelding is het startmoment en vanaf dat moment pakken wij het samen met de kandidaat op. Het komt echter wel eens voor dat niet alles in één keer erkend kan worden door onbekende of niet voldoende ontwikkelde competenties. Als ik merk dat er een hiaat is in ervaringen en competenties om een traject tot een goed einde te brengen, dan kaart ik dat aan. Dan kan het advies zijn: ‘wacht nog even een jaar’.”

De kandidaat ontvangt dan niet direct een Ervaringscertificaat waarin alles erkend is, maar heeft een ontwikkeldossier in handen om gericht te werken aan de ontwikkeling die nodig is om te komen tot volledige erkenning. “Kandidaten krijgen door ons EVC-rapport altijd inzicht om welke competentie het gaat zodat ze hier aan kunnen werken. Wanneer iemand na een bepaalde periode heeft gewerkt aan de eigen ontwikkeling, kun je via een aanvullend EVC-traject het nog niet erkende deel nogmaals laten valideren.”

Ervaringscertificaat

Wat Vigor onderscheidend maakt ten opzichte van andere EVC-aanbieders, is dat wij niet inzetten op het verkrijgen van vrijstellingen voor een opleiding. Het EVC-traject en het verkregen Ervaringscertificaat is een erkende kwalificatie op zich.

Wilko: “Eigenlijk is het zo dat een schooldiploma een startkwalificatie is. Wat wij doen is niet alleen kwalificeren dat je iets kent, maar dat je het óók in de vingers hebt. Hiermee wordt de verbinding tussen de theorie en praktijk in kaart gebracht. Daarmee heb je een “diploma plus” dat eigenlijk veel meer waarde heeft dan alleen een papiertje!”