Je opleidingsniveau is voor de toelating op de arbeidsmarkt natuurlijk heel belangrijk. Omdat je automatisch onderzoeksvaardigheden of begripsmatige vaardigheden meekrijgt, geeft dat een voorsprong op mensen zonder opleiding. Maar: een diploma is alleen een startkwalificatie. Je moet nog vakbekwaam worden. Klaas Hoeksema, oprichter en bestuurder van Vigor, legt uit wat het belang is van het aantonen van die vakbekwaamheid middels een EVC-traject.

Iedere dag leren

Beroeps- en sectoroverstijgende competenties worden steeds belangrijker bij het vormgeven van je loopbaan. Maar als je al wat langer meedraait op de arbeidsmarkt en in je werk bent doorgegroeid, kan het lastig zijn om inzichtelijk te maken op welk niveau je inzetbaar bent.

Klaas: “Iedere dag leert iedereen wel iets bij. Vaak is dat voor onze kandidaten zó vanzelfsprekend, dat ze dat zelf slecht onder woorden kunnen brengen. Sterker nog: ze zullen het niet eens benoemen. Fundamenteel in onze aanpak is dat wij actief op zoek gaan naar de competenties die mensen verworven hebben in de loop van de tijd. De bewijslast ligt dan niet bij de kandidaat maar bij ons. Het bewustwordingsproces hiervan is heel belangrijk.”

Scholingsproces

Het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit wat je vooropleiding was. Klaas legt uit waarom:

“Wat wij veel tegenkomen zijn mensen die om wat voor reden dan ook voortijdig schoolverlater waren, niet in het schoolsysteem pasten, vroeg aan het werk gingen of verkeerde keuzes hebben gemaakt. Het scholingsproces heeft dan niet in het onderwijs plaatsgevonden maar op de arbeidsmarkt zelf. Juist voor die mensen is het van belang om de ontwikkeling zichtbaar te maken. De urgentie van een EVC-traject is bij deze groep groot. Hoe lager geschoold, hoe groter de sprong die je kunt maken.”

Beroepscontext

Toen de zorg en rijksoverheid gingen reorganiseren, moesten werknemers die waren doorgegroeid opnieuw solliciteren naar hun functie. Om te bewijzen dat ze op hbo-niveau functioneren. Maar hoe bewijs je dat? In de eerste plaats natuurlijk doordat ze succesvol zijn in hun werk. Anders waren ze waarschijnlijk niet doorgegroeid!

Klaas: “Met een EVC-traject hebben we voor een grote groep werknemers kunnen aantonen wat hun feitelijke inzetbaarheid op dat moment was. Een EVC-traject onderscheid zich dan ook van een normaal assessment, omdat er verder wordt gekeken dan alleen het werk- en denkniveau. De context is voor ons relevant. Wij gebruiken een beroepscontext en functioneringskaders waarlangs we kijken. We geven ook daadwerkelijk garanties op inzetbaarheid.”

Je opleidingsniveau bepaalt dus de startsituatie. Het zegt echter weinig over de eindsituatie en doorgroeimogelijkheden.

Meer weten?

Overweeg je een EVC-traject te volgen? Bekijk dan meer over onze werkwijze. Of neem direct contact op voor advies op maat.