In tijden van krapte op de arbeidsmarkt zijn personeelstekorten onmogelijk op te lossen als organisaties alleen maar kijken naar diploma’s van een kandidaat. Werkgevers zouden daarom veel meer moeten kijken naar inzetbaarheid en competenties. Dit gebeurt inmiddels in steeds meer sectoren.

De spanning op de arbeidsmarkt heeft een nieuw hoogtepunt bereikt, meldde het CBS in mei. In het eerste kwartaal van 2019 steeg het aantal openstaande vacatures naar een nieuw recordaantal van 277 duizend, een toename van 13 duizend vergeleken met het kwartaal daarvoor.

Inzetbaarheid en competenties

In tijden van krapte op de arbeidsmarkt zijn personeelstekorten onmogelijk op te lossen als organisaties alleen maar kijken naar diploma’s van een kandidaat. Want diploma’s zeggen veel, maar lang niet alles. In plaats daarvan zouden werkgevers juist veel meer moeten kijken naar inzetbaarheid en competenties: welke verantwoordelijkheden kun je met een gerust hart aan iemand toevertrouwen? En dat is bij uitstek wat wij via onze EVC-onderzoeken in kaart brengen.

Registratie in kwaliteitsregisters

Bij de registratie in kwaliteitsregisters voor beroepsgroepen speelt EVC inmiddels een belangrijke rol, zoals het schoolleiders- en het jeugdzorgregister. Datzelfde fenomeen kan natuurlijk ook worden ingezet om tekorten op de arbeidsmarkt weg te nemen, zeker als het gaat om sectoroverschrijdende mobiliteit. EVC is dan een inzetbaarheidsdossier dat enorm kan helpen.

Volwaardige kwalificatie

Wij juichen het dan ook toe dat de minister van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) het Vakbekwaamheidsbewijs Arbeidsmarktroute als een volwaardige kwalificatie heeft erkend. Inmiddels is dit al in meerdere sectoren formeel geregeld. In de installatietechniek, bouw, communicatiebranche, jeugdzorg, kinderopvang en gehandicaptenzorg wordt het Vakbekwaamheidsbewijs Arbeidsmarktroute al beschouwd als volwaardig diploma. Het is het begin van een veel bredere ontwikkeling.

Lerarentekort oplossen

Door niet alleen naar diploma’s te kijken, maar ook de inzetbaarheid en competenties van een kandidaat mee te nemen, zou ook een groot deel van het lerarentekort kunnen worden opgelost. De Wet op de beroepen in het onderwijs (Wet BIO) stelt immers alleen vakbekwaamheid als eis. Een EVC-traject is bij uitstek het middel om dit inzichtelijk te maken.