Als je in de zorg werkt en veel ervaring hebt opgebouwd, maar daar niet de juiste papieren voor hebt, brengt dit soms onzekerheid met zich mee. Het komt regelmatig voor dat kandidaten zich niet gelijk voelen aan collega’s die wél een diploma hebben. Tijdens en na het EVC-traject zien we die onzekerheid vaak als sneeuw voor de zon verdwijnen. Hoe komt dat? Waarin ligt de oplossing?

Status en diploma

Er zijn branches waar status en diploma enorm belangrijk zijn. In de zorg en bij de rijksoverheid wordt een grote waarde toegedicht aan functietitels en opleidingsniveaus. Natuurlijk is een opleiding van belang, maar het zegt niet álles over wat een werknemer in zijn of haar mars heeft. Veel kandidaten die bij ons aankloppen, zijn doorgegroeid van mbo- naar hbo niveau. Zij functioneren prima op hun werkplek, maar worden toch met een zeker dedain door collega’s bekeken. Ze willen voortdurend bewijzen dat ze goed zijn in wat ze doen. Dat brengt onzekerheid met zich mee, helemaal als je werkt met verpleegkundigen en artsen die wel een papiertje van de universiteit of hogeschool hebben.

Hbo versus mbo

Het paradoxale is: juist door te willen aantonen en bewijzen dat je alles weet, kun je mbo gedrag gaan vertonen. Een hbo’er analyseert, stelt vragen en onderzoekt voordat die tot oplossingen komt. Terwijl een mbo’er leert door antwoord te geven op vragen en kennis te reproduceren. Dat verschil zien we al terug op de mavo en havo: kennisreproductie versus het verkrijgen van inzichten. Iemand die havo of vwo geschoold is, krijgt mee dat niet alles beantwoord kan worden en dat je eerst vragen stelt. Terwijl vragen stellen op mbo niveau wordt juist gezien als onkundig.

Klaas Hoeksema, oprichter van EVC Centrum Vigor, legt uit dat we dit ook herkennen en bespreekbaar maken:

“Tijdens het EVC-traject ontleden we samen met kandidaten een taaksituatie. We komen regelmatig tot de conclusie dat kandidaten op hbo niveau acteren, maar mbo gedrag laten zien. Maar wat gebeurt er? Een mbo’er die zich bedreigt voelt, gaat antwoorden geven. Het regelsysteem waarmee iemand zichzelf neerzet, maken wij in een gesprek zichtbaar. En dat geeft enorm veel inzicht.”

Achterover leunen

Juist door achterover te leunen, vragen te stellen en je kwetsbaar op te stellen, krijg je meer status. Klaas: “Wij krijgen heel vaak terug van kandidaten dat ze zekerder worden in werksituaties als ze niet gelijk reageren of antwoorden. Ze raken de stress kwijt waar ze jaren last van hebben gehad. Dat is socialisatie. Maar als niemand je dat verteld, dan blijf je met dezelfde leerhouding zitten, en gaat het gewoon fout.”

Bij een EVC-traject geven doen we een diagnose. Wat kun je nu al toevertrouwen aan en wat moet iemand nog ontwikkelen? Als een organisatie een medewerker nodig heeft op een bepaalde functie, dan weten we om welke competenties het gaat. We valideren het niveau en onderbouwen het. Dit doen we middels een unieke manier van gespreksvoering. Deze methodiek heet appreciative inquiry. Aan de hand van deze techniek kun je goed ontleden hoe iemand redeneert en denkt afhankelijk van het niveau wat hij heeft.”

Kwetsbaar opstellen

De onzekerheid valt dus vaak weg op het moment dat je je realiseert dat je niet alles kán weten of hoeft te weten. Je leren kwetsbaar op te stellen is ongeveer de belangrijkste eigenschap die er is. In elke organisatie en bij elke functie. En daar helpen we mensen graag mee!

Ben jij ook onzeker over je kennisniveau? Bij Vigor helpen we je graag door samen te onderzoeken wat jouw inzetbaarheidsniveau is. Neem contact met ons op of lees meer over onze werkwijze op de website.