Het vakbekwaamheidsbewijs kan volgens het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beschouwd worden als een diploma. In een brief schrijft de directeur Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt op 20 maart 2018 namens de minister: ‘Het vakbekwaamheidsbewijs is een samenvatting van een ervaringscertificaat. Dit ervaringscertificaat krijgt u als u een EVC-traject succesvol aflegt. (…) Met het vakbekwaamheidsbewijs kunt u aantonen over de benodigde ervaring en/of kennis te beschikken. Het heeft hiermee de waarde van een diploma.’

Personeelstekorten

Het schrijven van het ministerie is een reactie op een brief van een kandidaat van EVC Centrum Vigor, die de minister benaderd had in verband met de personeelstekorten in de (ouderen)zorg. Deze kandidaat had een EVC-traject doorlopen, maar merkte dat zorgcentra haar vakbekwaamheidsbewijs weigerden te accepteren als diploma.

Erkend diploma

Tot op heden moeten kandidaten die na het volgen van een EVC-traject een erkend diploma willen bemachtigen, zich wenden tot een ROC of Hogeschool. Voordat zij hun ervaringscertificaat in een erkend diploma kunnen omzetten, moeten zij eerst nog de landelijk verplichte taal- en rekentoets met goed gevolg afleggen. Daarnaast zijn ze geld kwijt aan diplomakosten. Bij elkaar al gauw duizend euro.

Belangrijk signaal

In de brief van 20 maart schrijft het ministerie: ‘Het Ministerie van VWS is niet in de positie om individuele werkgevers te wijzen op de eisen die zij stellen aan hun personeel. Wij vinden het desondanks wel belangrijk uw signaal over het vakbekwaamheidsbewijs mee te nemen in de verdere gang van zaken rondom het aanpakken van de tekorten in de (ouderen)zorg.’

Erkenning vakbekwaamheidsbewijs

De reactie van het ministerie is een grote doorbraak in de EVC-wereld, zegt Klaas Hoeksema, directeur van EVC Centrum Vigor. ‘Ik verwacht dat het nu alleen nog een kwestie van tijd is voordat de erkenning van het vakbekwaamheidsbewijs in de verschillende cao’s opgenomen zal worden.’