Sinds 1 oktober 2018 is er een nieuwe EVC-procedure voor medewerkers in de jeugdzorg. Professionals met een mbo-diploma of niet-afgeronde hbo- of wo-opleiding die al minstens één jaar op hbo-niveau of hoger werken, kunnen zich vanaf nu aanmelden voor de EVC-procedure “Vakbekwame hbo Jeugd- en gezinsprofessional”. Het ervaringscertificaat dat zij na de EVC-procedure ontvangen, kan verzilverd worden in een vakbekwaamheidsbewijs. Dat geeft recht op (her)registratie als Jeugd- en gezinsprofessional in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Waarom een EVC-traject?

Om bepaalde werkzaamheden te mogen uitvoeren, moet je als professional in de jeugdhulp en jeugdbescherming geregistreerd zijn bij het SKJ. Professionals die niet aan de registratie-eisen voldoen, kunnen een EVC-traject doorlopen. In zo’n EVC-traject wordt getoetst in hoeverre iemand over de benodigde competenties beschikt. Hiervoor is een EVC-standaard ontwikkeld op basis van het competentieprofiel Jeugd- en gezinsprofessional.

Grote behoefte

Voorheen was een EVC alleen mogelijk voor professionals die onder de cao Jeugdzorg vielen. Maar sinds de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de jeugdzorg, heeft een veel grotere groep professionals behoefte aan een EVC-traject. De nieuwe EVC-procedure staat open voor álle professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming, dus ongeacht onder welke cao zij vallen en ook voor zzp’er. En dus ook wanneer zij werkzaam zijn bij de gemeente.

Zes deskundigheidsgebieden

De EVC-standaard ‘vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional’ bestaat uit zes deskundigheidsgebieden:

  • Ondersteunen bij regievoeren;
  • Samenwerken met de jeugdige en het gezin;
  • Versterken van het netwerk;
  • Interdisciplinair samenwerken met en rond de jeugdige en zijn systeem;
  • Regie (deels en tijdelijk) overnemen van de jeugdige en zijn gezin;
  • Ethisch en integer handelen.

Bewijsmateriaal

Tijdens de EVC-procedure verzamelt de kandidaat voor alle deskundigheidsgebieden bewijsmateriaal: het portfolio. Vervolgens wordt hier tijdens een assessment nader op ingegaan. Na de EVC-procedure ontvangt de kandidaat een ervaringscertificaat. Wanneer de kandidaat aan de competentie-eisen voldoet, namelijk wanneer hij of zij 80% van de indicatoren beheerst per deskundigheidsgebied, wordt het ervaringscertificaat omgezet naar een officieel document: het vakbekwaamheidsbewijs ‘Vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional’. Met dit bewijs kan de kandidaat zich vervolgens laten (her)registreren in het SKJ.

Actief in de jeugdzorg

EVC Centrum Vigor is een van de erkende aanbieders voor EVC op basis van de beroepsstandaard “Vakbekwame hbo Jeugd- en gezinsprofessional”. We zijn al jaren actief op het gebied van EVC-trajecten voor de jeugdzorg en zijn dan ook erg blij dat deze procedure nu voor een bredere doelgroep toegankelijk is. Ook professionals die voorheen nergens terecht konden, kunnen we nu eindelijk helpen!

Aanzienlijke tijdswinst

De aanpak van Vigor is overigens uniek. Omdat het verzamelen van alle competenties in een portfolio een lastig en tijdrovend karwei, is stellen onze experts het portfolio in samenwerking met de kandidaat samen. Wij vertalen zijn of haar ervaringen naar competenties, op basis van een EVC-gesprek, naar een portfolio. Dat levert de kandidaat een aanzienlijke tijdswinst op.

Meer informatie over onze aanpak?

Neem dan nu contact met ons op.