Wat Klaas Hoeksema al in een eerdere blog constateerde, stelt ook Gertrud van Erp van VNO-NCW vast: in de zoektocht naar nieuw personeel kijken HR-functionarissen te veel naar behaalde diploma’s en te weinig naar een Erkenning van Verworven Competenties (EVC). En daar blijven zo volop kansen liggen. Waar een diploma in feite niets meer of minder is dan een startkwalificatie, geeft een EVC een veel reëler beeld van wat iemand werkelijk weet en kan: de vakbekwaamheid.

De lerende mens

Een mens leert zijn of haar leven lang en dat zijn veel verschillende dingen. Ook zaken die niet per se aan het werkzame leven zijn verbonden. Deze verworven kennis, kunde en vaardigheden kunnen een grote rol spelen. Van Erp schrijft bijvoorbeeld dat ervaring als mantelzorger een grote rol kan spelen bij een overstap naar werk in de zorg. Of minder voor de hand liggend: een bakkersdiploma met vijftien jaar ervaring om aan de slag te gaan in de bouwsector. En toch gebeurt het.

Meten is weten

Al deze kennis, kunde en vaardigheden zijn meestal breed in te zetten of te vertalen naar een nieuwe baan of functie met nieuwe taken. Terecht stelt Gertrud van Erp vast dat het wel nodig is om een systeem op te zetten waarin de verworven skills kunnen worden vergeleken met de eisen voor een nieuwe functie. Behalve meten betekent dat ook vastleggen, beoordelen wat nodig is en eventueel een extra certificaat halen. Noem het een skillspaspoort, waarbij het wel nodig is dat deze paspoorten eenzelfde standaard hanteren die objectief gehanteerd wordt. Dat maakt zo’n systeem en dus de beoordeelde skills betrouwbaar en vergelijkbaar.

Implementeren

Vervolgens is het wel zaak om deze EVC’s te erkennen, ook in het onderwijs om eventueel vrijstellingen te krijgen voor wie een formeel diploma of certificaat wil halen, aldus Gertrud van Erp. Door het instellen van een standaard voor en met de skillspaspoorten wordt ook gestimuleerd om levenslang te leren. Door het vast te leggen verliest het zijn waarde niet en kan zoals gezegd een grote rol spelen in het zoeken en vinden van een nieuwe baan.

Meer weten?

We sparren graag verder over dit en andere onderwerpen! Kom eens langs of neem contact met ons op voor meer informatie: 06-10 44 55 00 of info@vigor27dec23.local