Marnix van Kranenburg werkt sinds 2009 bij de Koninklijke Marine. Om te kunnen worden bevorderd naar een hogere rang, was een hbo-diploma noodzakelijk. Via een EVC-traject kon Marnix in korte tijd alle benodigde competenties op hbo-niveau laten erkennen. Zijn promotie is nu mogelijk.

Na zijn havo-examen in 2008 ging Marnix van Kranenburg in 2009 bij de Koninklijke Marine aan de slag. “Vanaf het begin wist ik dat alleen een havodiploma niet voldoende was om als marineofficier werkzaam te kunnen blijven en door te kunnen stromen,” vertelt Marnix. Met zijn huidige rang – luitenant ter zee der 2e klasse, oude categorie – heeft hij als havist zonder extra diploma’s het plafond bereikt.“ Om bevorderbaar te zijn naar de volgende rang, moest ik dus een hbo-diploma hebben.”

Behoorlijk grote uitdaging

“Het is iets waar ik al jaren tegenaan loop te hikken,” zegt hij. “Ik heb het enorm naar mijn zin bij defensie, ik wil graag blijven. Maar het volgen van een volledige hbo-opleiding als zelfstudie naast mijn werk, zag ik als een behoorlijk grote uitdaging. Ik zit vaak lange periodes op zee en bovendien volgen we bij defensie ook regelmatig verschillende opleidingen. Op een bepaald moment moest ik echter wel actie gaan ondernemen, want je kunt doorgaans slechts een beperkte tijd werkzaam zijn in een bepaalde rang.”

Zo snel mogelijk een hbo-diploma

“Mijn doelstelling was dus om zo snel mogelijk een hbo-diploma te behalen,” vervolgt Marnix. “Toen hoorde ik over een wetsvoorstel, waarbij het mogelijk werd om eerder verworven kennis en ervaringen mee te laten wegen bij het aanvragen van vrijstellingen voor een hbo-studie.” Zo kwam hij uit op de studie Integrale Veiligheidskunde, een opleiding waarvoor hij op basis van zijn competenties en ervaringen vermoedelijk veel vrijstellingen zou krijgen. “Ik ben me verder gaan verdiepen in de mogelijkheden van EVC,” vervolgt Marnix. “Een collega had goede ervaringen opgedaan met EVC Centrum Vigor. Uiteindelijk ben ik in het voorjaar van 2018 gestart met mijn EVC-traject.”

Startmoment op maat

Omdat Marnix in de tweede helft van dat jaar een lange reis zou gaan maken, wilde hij het traject graag voor die tijd alvast in gang zetten. Hij blikt terug: “Dat lukte. Al snel na het intakegesprek werd het werkbezoek van de twee assessoren ingepland. Tijdens dat werkbezoek kreeg ik volop ruimte om alles te vertellen en te laten zien. De assessoren stimuleerden me om nog méér te vertellen. Ik heb het werkbezoek dan ook als zeer prettig ervaren. Terwijl ik daarna zes maanden op zee zat, gingen zij met de rapportage aan de slag.”

Ontbrekend onderdeel

“Na een paar maanden ontving ik het bericht dat het EVC-onderzoek succesvol had uitgepakt. Ik beheerste alle leerdoelen van de studie Integrale Veiligheidskunde, op één na: het toegepast onderzoek. Ik kon ervoor kiezen om het rapport zo te accepteren en daarmee de vrijstellingen aan te vragen bij een hbo-aanbieder, maar de assessoren gaven aan dat ik ook dat ontbrekende onderdeel vermoedelijk wel zou beheersen. Deze competentie was alleen tijdens het onderzoek nog niet getoetst. Ik besloot daarop ook dit gedeelte te laten meenemen in het EVC-traject. Ik heb een project gekozen dat ik bij de marine had uitgevoerd en daar heb ik mijn toegepast onderzoek op gebaseerd. Na enkele maanden was alles rond en bleek dat ik ook het laatste onderdeel met succes had doorlopen. Ik had de volledige erkenning van de hbo-opleiding Integrale Veiligheidskunde te pakken.”

Verzoekschrift

“Ik was natuurlijk enorm blij, maar dit was voor mij eigenlijk pas de helft van het doel dat ik voor ogen had. Want hoewel zo’n vakbekwaamheidsbewijs gelijkwaardig is aan een hbo-diploma, is het geen officieel diploma. De vraag was dan ook of defensie dit certificaat zou erkennen. Ik heb de complete rapportage van Vigor naar de afdeling P&O gestuurd, met een verzoekschrift om de hbo-kwalificatie te erkennen en mij als volledig loopbaanvolgend marineofficier aan te merken.”

Alternatieve manier

Er gingen een paar maanden overheen, maar uiteindelijk klonk het verlossende woord: Marnix’ verzoek was goedgekeurd. “Een uniek resultaat,” zegt hij. “Niet alleen voor mij persoonlijk, maar ook voor de Koninklijke Marine. Alles bij elkaar heeft het traject ongeveer een jaar tijd gekost, terwijl ik anders vier jaar zelfstudie had moeten verrichten. Ik denk dat dit ook voor collega’s deuren opent om op een alternatieve manier een hbo-kwalificatie te behalen. Inmiddels heeft P&O al een aantal collega’s naar mij doorverwezen voor informatie over het traject.”