Statushouders die al vijf tot zeven jaar in Nederland zijn, willen vaak aan het werk wat om verschillende redenen vaak niet lukt. De Amsterdamse Stichting de Nieuwe Buren lukte het drie statushouders via een EVC-traject op niveau 2 te kwalificeren. Inmiddels zijn zij werkzaam in de bouw en daar is hun inzet meer dan welkom.

Werving

De Stichting de Nieuwe Buren hield (en houdt!) wervingscampagnes onder statushouders die in de gemeente Amsterdam staan ingeschreven. De bedoeling was om mensen te vinden die in hun land van oorsprong een technisch beroep uitoefenden. Via deze stichting kregen deze mensen een tijdelijk arbeidscontract onder de voorwaarde dat ze zich lieten bijscholen. Na de aanmelding kregen zij eerst drie maanden scholing in timmeren via Bouwmensen en een cursus Nederlands. Daarna werkten ze twee jaar op een werkplek onder de hoede van medewerkers van een aannemer en de woningcorporatie. Henk Nelissen van Vigor: “De drie statushouders hebben eerder in de bouw gewerkt. Een van hen werkte in de kleinmetaal, de andere twee als timmerman en metselaar. Ze hebben relatief veel ervaring en toonden belangstelling voor de opleiding timmeren. Dat hebben ze dus twee jaar onder leiding van een leermeester gedaan. Het laatste half jaar hebben we vanuit Vigor met deze stichting overlegd om te onderzoeken via een EVC of deze mensen voldoen aan de kwalificatie van timmerman. Voor de stichting was het ook goed om vast te stellen waar deze mensen aan het eind van de opleiding aan moeten voldoen.”

Vakmensen met potentieel

De kandidaten maakten tijdens hun opleiding foto’s en video’s van hun werkzaamheden. Tijdens het EVC-onderzoek hadden twee assessoren een gesprek met de kandidaat. De assessoren kwamen tot de conclusie dat alle drie voldeden aan alle indicatoren van de opleidingstandaard Timmeren. Begin mei kregen zij tijdens een feestelijke bijeenkomst een certificaat overhandigd. Inmiddels hebben ze van hun werkgever een vast contract aangeboden gekregen. Henk: “De werkgevers zijn hartstikke enthousiast. Ze zien hoe zelfstandig en gemotiveerd ze werken. En dat ze ook nog ambitieus zijn. Ze hebben nu een certificaat Timmeren, dat is niveau 2, maar we hebben al gezien en gerapporteerd dat ze zonder probleem kunnen doorgroeien naar een niveau 3-certificaat voor Meewerkend Voorman.” Na deze eerste groep zijn al volgende groepen opgestart met acht à negen deelnemers. “Het zijn vakmensen in hun land van herkomst, maar de manier waarop ze hun vak uitoefenden en de normen ten aanzien van veiligheid waar ze aan moeten voldoen, zijn in Nederland heel anders. Dat is een belangrijke reden om ze te scholen.”

Voordelen

De voordelen van deze constructie laten zich eenvoudig raden: in de bouw is een groot tekort aan vakmensen. “Zeker, voor de bouw zijn deze mensen meer dan welkom. Andersom is zo’n traject voor deze statushouders een geweldige kans. Tegelijkertijd zie je dat ze van ver moeten komen als het om de Nederlandse taal gaat. Dat is begrijpelijk. Dan is het ook weer mooi om te zien dat ze de taal beter de baas worden zodra ze met Nederlandse collega’s op de bouwplaats gaan samenwerken. Toch krijgen ze nog additioneel een taalcursus aangeboden, om wat meer thuis te worden in het jargon op de bouw. Ze willen graag aan het werk en op deze manier kunnen ze die stap zetten. Ze krijgen een vast contract en worden door collega’s voor vol aangezien.”