Jeugd- en gezinsprofessionals die niet zijn geschoold op hbo-niveau, maar wél al werkten op dat niveau en zich tussen 1 januari en 31 maart 2018 hebben aangemeld voor de kamer jeugd- en gezinsprofessionals van het SKJ-registerkomen sinds augustus in aanmerking voor subsidie als ze de EVC-procedure ‘vakbekwame hbo Jeugd- en gezinsprofessional’ volgen. Marja van Dijk, directeur FCB, vertelt er in deze blog meer over.

FCB (Fonds Collectieve Belangen) is het arbeidsmarktfonds van de drie branches: sociaal werk, jeugdzorg en kinderopvang. Directeur Marja van Dijk: “Werkgevers- en werknemersorganisaties werken hier samen aan uiteenlopende thema’s die actueel zijn op de arbeidsmarkt. Een van die thema’s is EVC. Dit speelt momenteel vooral in de jeugdzorg. Organisaties en instellingen die jeugdzorg aanbieden, zijn voor een groot deel van hun werkzaamheden verplicht om professionals in te zetten die geregistreerd zijn in het beroepsregister SKJ. Die registratie stelt bepaalde eisen. Professionals moeten niet alleen beschikken over de juiste papieren, maar zich ook iedere vijf jaar laten herregistreren. Als professional in de jeugdzorg moet je je dus blijven ontwikkelen in je vakgebied.”

Buiten de boot

Toen het SKJ-register zeven jaar geleden werd opgericht, zijn de normen voor registratie opgesteld. Een hbo-diploma was een van de vereisten. Daardoor vielen veel mensen buiten de boot die jarenlang in het vak werkzaam waren op hbo-niveau en werken met complexe problematiek. Zij hadden in het verleden een mbo-opleiding gevolgd, werkten inmiddels op hbo-niveau, maar beschikten dus niet over een hbo-diploma. EVC op de beroepsstandaard bood de oplossing.

“Zij konden zich wel registreren bij het SKJ,” vertelt van Dijk, “en kregen een advies voor EVC op de beroepsstandaard. Daardoor kunnen zij zich na afronding van het EVC na 5 jaar herregistreren in het SKJ-register. Het EVC valideert op de beroepsstandaard Vakbekwame jeugd- en gezinsprofessionals, een norm waarbij je aantoont dat je door opgedane ervaring en kennis het vak beheerst op hbo-niveau. Na toetsing ontvang je een Vakbewkaamheidsbewijs Arbeidsmarktroute dat de toegang geeft tot het register.”

Twee routes

Via een EVC-traject kun je aantoonbaar maken dat je op een bepaald niveau gekwalificeerd bent, vertelt Van Dijk. Ze legt uit: “Er zijn twee routes. EVC op opleidingsstandaard kun je inzetten als je een opleiding gaat volgen en vrijstellingen wilt krijgen wanneer je via een andere baan bepaalde ervaring hebt opgedaan. Daarnaast is er EVC dat de vakbekwaamheid van een kandidaat valideert. Bij zo’n EVC-traject laat de kandidaat vanuit de praktijk zien dat hij of zij op vakbekwaamheidsniveau werkt. Er is slechts een beperkt aantal EVC-aanbieders dat dit traject mag uitvoeren, omdat de toetsing moet voldoen aan specifieke eisen.”

Zo moet er bijvoorbeeld gewerkt worden met twee bekwame assessoren: een met een onderwijskundige achtergrond en een uit het werkveld. Van Dijk: “Het is natuurlijk essentieel dat kandidaat daadwerkelijk op het desbetreffende niveau functioneert. Als de kandidaat het traject succesvol heeft afgerond, geeft de EVC-aanbieder een ervaringscertificaat af, dat vervolgens kan worden omgezet in een Vakbekwaamheidsbewijs Arbeidsmarktroute. Het Vakbekwaamheidsbewijs ‘Vakbekwaam hbo jeugd- en gezinsprofessional’ is naast het diploma het toegangsbewijs tot het SKJ-register geworden. Het is dus geen diploma, maar toont wel aan dat een kandidaat in de werkpraktijk heeft laten zien dat hij of zij aan de standaarden voldoet.”

Ontwikkeling EVC

FCB is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van EVC voor jeugdzorgwerkers, vertelt Van Dijk. “Na de jeugdzorg zijn er inmiddels diverse andere branches waar dit instrument wordt toegepast, zoals de gehandicaptenzorg, de ouderenzorg en de ggz. In de eerste fase waren we ook betrokken bij de toenmalige subsidieregeling voor EVC, maar inmiddels heeft de Rijksoverheid die taak op zich genomen. Wel voeren wij in opdracht van partijen het EVC-loket uit, waar informatie is te vinden en vragen worden beantwoord.”

Nieuwe subsidie

Sinds 6 augustus dit jaar is er een nieuwe subsidie in het leven geroepen. Van Dijk: “Iedereen die EVC-procedure ‘vakbekwame hbo Jeugd- en gezinsprofessional’ volgt en zich tussen 1 januari en 31 maart heeft aangemeld in de kamer jeugd- en gezinsprofessionals van het kwaliteitsregister jeugd (SKJ), komt in aanmerking voor een subsidiebedrag van 450 euro. Het gaat dus om professionals die al in de jeugdzorg werkzaam zijn terwijl ze niet over een hbo-diploma beschikken, maar wel op dat niveau werken. Zowel de kandidaat als de werkgever kan de subsidie aanvragen. Daarbij maakt het niet uit of je nog bezig bent met het traject of dat je het inmiddels hebt afgerond.”

Vraagbaak

Ze besluit: “Als FCB is onze rol tegenwoordig puur informatief via het EVC-loket. We fungeren vooral als vraagbaak voor EVC-gerelateerde vragen. Mensen die vragen hebben, kunnen op onze website terecht. Alle informatie over de EVC-procedure voor Vakbekwame hbo Jeugd- en gezinsprofessional staat daar overzichtelijk op een rij.”

Subsidie aanvragen

Jeugdprofessionals, zzp’ers en instellingen in het jeugddomein kunnen subsidie aanvragen voor deelname aan een EVC-procedure via het subsidieloket van VWS DUS-I.

Heb je nog vragen?

Kijk dan eens op de site van FCB. Mogelijk staat jouw vraag hier ook bij.

Wil je meer weten?

Neem dan contact met ons op!