Veel oud-wethouders lukt het na hun aftreden vaak niet om zich goed te positioneren op de arbeidsmarkt. Om hen een nieuw loopbaanperspectief te bieden, is het Ministerie van Binnenlandse Zaken een pilot gestart: oud-wethouders kunnen nu met een EVC-onderzoek hun verworven competenties in kaart brengen.

Voor veel oud-politici is het lastig om vlot na hun aftreden een nieuwe baan te vinden, weet Roeland Doornbosch, loopbaanbegeleider en initiatiefnemer van LoopbaanNaPolitiek. Dit onafhankelijke outplacement- en coachingsbureau begeleidt politici tijdens en vooral na hun politieke loopbaan met het vinden van een baan. “Veel mensen hebben geen goed beeld van de dagelijkse werkzaamheden van wethouder. Vaak is dat beeld zelfs behoorlijk negatief.” Andersom weten wethouders na hun aftreden soms niet hoe zij hun verworven competenties kunnen inzetten in andere functies. Het gevolg is dat zij het lastig vinden om zichzelf te positioneren op de arbeidsmarkt.

Een stap verder

Daarom is het belangrijk dat oud-wethouders kunnen aantonen welke werkzaamheden ze tijdens hun politieke loopbaan hebben verricht, stelt Doornbosch. Toen het Ministerie van Binnenlandse Zaken besloot een pilotproject voor oud-wethouders op te zetten om via een EVC-onderzoek in kaart te brengen over welke ervaringen en competenties een kandidaat beschikt en op welk niveau iemand inzetbaar is voor de arbeidsmarkt, was hij direct enthousiast. “Wanneer kandidaten door ons worden begeleid, krijgen ze via assessments al een duidelijk inzicht in hun competenties. Een EVC-onderzoek gaat nog een stap verder. Er komt een scherp competentieprofiel uit, dat wij onder meer als input gebruiken voor het bijschaven van hun cv en LinkedIn-profiel. Bovendien gebruiken we het om aan hun persoonlijke presentatie en reflectie te werken. Hoe beter zij zelf concreet kunnen benoemen welke competenties zij als bestuurder nodig hebben gehad en/of hebben ontwikkeld, des te beter zij in staat zijn dat over te brengen in netwerk- en sollicitatiegesprekken.”

Competenties op hbo+-niveau

De pilot is van start gegaan met twintig kandidaten, waarvan LoopbaanNaPolitiek er vijf heeft geleverd. Twee van hen zitten nog midden in het proces, drie hebben het EVC-onderzoek bij EVC Centrum Vigor inmiddels afgerond. Doornbosch: “Voor hen heeft het EVC-onderzoek een positieve beoordeling van hun competenties op hbo+-niveau opgeleverd, zowel voor de competenties die ze als wethouder nodig hadden als voor een aantal beroepsoverstijgende competenties. Bij twee van hen zijn de competenties gewaardeerd en beschreven voor het werkveld Bestuurskunde & Overheidsmanagement.”

Positieve resultaten

Het EVC-onderzoek resulteert in een certificaat dat dezelfde waarde heeft als een hbo-diploma en een landelijke registratie bij het Nationaal Kenniscentrum EVC. Het traject heeft al tot positieve resultaten geleid. “Een van de kandidaten heeft ervoor gekozen om een opleiding te gaan volgen,” vertelt Doornbosch. “Van de tweede kandidaat is het zelfvertrouwen dankzij het EVC-onderzoek zo gegroeid, dat zijn sollicitatieprocedure in een stroomversnelling is geraakt en inmiddels heeft hij een nieuwe baan gevonden. De derde kandidaat zit momenteel midden in het proces van solliciteren.”

Pilot geslaagd

Wat Doornbosch betreft is de pilot geslaagd. “Wel is het een proces dat tijd vraagt,” benadrukt hij. “Vanaf de start duurt het een maand of drie voordat de rapportage er ligt. Ik heb gemerkt dat sommige kandidaten dit wel wat lang vonden.” Daarnaast vertelt hij dat deze doelgroep het prettig vindt om ontzorgd te worden. “Daar sluit de werkwijze van Vigor perfect op aan. Bij het samenstellen van het portfolio wordt hen veel werk uit handen genomen. Ook het uitgebreide interview met de twee assessoren van Vigor, die thuis zijn in het veld, past goed bij deze doelgroep. Oud-politici zijn verbaal sterk en gewend de discussie aan te gaan en nu werden ze gedwongen te reflecteren op hun handelen en de resultaten daarvan, wat belangrijke inzichten geeft.”

Waardevolle aanvulling

Doornbosch kan zich dan ook voorstellen dat hij in de toekomst vaker EVC-trajecten met oud-wethouders gaat inzetten. “Vooral voor kandidaten die een minder duidelijk cv hebben of mensen met minder zelfvertrouwen kan een EVC een waardevolle aanvulling zijn op onze werkwijze. Verder heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken plannen om EVC op te nemen in de APPA-regeling. En terecht, want het is een goed instrument om in te zetten bij een outplacement.”