Het einde van het jaar is altijd een mooi moment om terug te kijken en vooruit te blikken. “We beginnen even bij onszelf”, aldus Klaas Hoeksema, directeur van Vigor. “Als EVC-aanbieder moeten we voldoen aan strenge kwaliteitseisen om ons werk te mogen uitvoeren. Kort geleden hebben we onze periodieke accreditatie gehad en we delen bij deze graag het goede nieuws: We zijn met vlag en wimpel geslaagd!”

“De accreditatie is op ons verzoek uitgevoerd door Testudo, voor ons een nieuwe organisatie”, vervolgt Klaas. “Het kan nooit kwaad om eens met een frisse blik naar jezelf te laten kijken. Onze organisatie is dan ook in alle hoeken en gaten doorgelicht. Toch altijd weer even spannend maar we mogen gelukkig doorgaan op vertrouwde voet.”

2020 als markeringspunt

2020 was als gevolg van de coronacrisis natuurlijk een roerig jaar. Maar er gebeurt meer. “De afgelopen jaren zien we dat branche- en beroepsstandaarden sterk in opkomst zijn. Steeds meer sectoren kiezen ervoor om de kwalificaties waar hun medewerkers aan moeten voldoen, vast te leggen in dergelijke standaarden. Zij ontwikkelen die zelf, op alle niveaus; van starters tot professionals. In de welzijnssector en (jeugd)zorg en sinds enige tijd ook in de techniek. Zo wordt momenteel hard gewerkt aan professionele standaarden voor laadpaalmonteurs. Er is steeds meer behoefte om te borgen dat mensen daadwerkelijk in staat zijn het soms levensgevaarlijke werk dat ze uitvoeren, op een veilige manier te doen. Kennelijk is er toch een kloof tussen het onderwijs en de eisen die de arbeidsmarkt stelt. 2020 is in mijn optiek een markeringspunt. De trend die al gaande was, zet nu versterkt door en is onomkeerbaar.”

Twee wegen

EVC speelt hierin een wezenlijke rol, aldus Klaas. “Hiermee kun je inzichtelijk maken dat mensen aan de vastgestelde standaarden voldoen. Dat wil absoluut niet zeggen dat de onderwijsroute overbodig is. Bepaalde specifieke know-how kun je alleen vergaren in een opleiding. Daarnaast heb je de arbeidsmarktroute. Iemand die jarenlang als evenementenorganisator heeft gewerkt, heeft allerlei competenties verworven die hem of haar prima in staat stellen elders als projectleider aan de slag te gaan. Met EVC verkrijg je de benodigde blijvende erkenning van die competenties. Leg dit langs de meetlat van branche- en beroepstandaarden en je weet meteen of iemand al dan niet geschikt is voor een bepaalde functie. Dankzij de standaarden heb je een normering die mensen herkenbaar maakt voor de arbeidsmarkt.”

Volop in beweging

“De arbeidsmarkt was al volop in beweging maar de coronacrisis geeft hier nog eens een extra impuls aan. Langdurige zijinstroomtrajecten via het onderwijs zijn in deze situatie niet de oplossing. Met een EVC-traject kun je veel sneller aantonen dat je wel degelijk vakbekwaam bent. Zo zouden volwassen medewerkers in een BBL een Vakbekwaamheidsbewijs Arbeidsmarktroute in plaats van een diploma moeten krijgen. Dat is noodzakelijk om de gewenste duurzame mobiliteit op de huidige arbeidsmarkt te faciliteren.”

De uitdaging

Terug naar Vigor. “Deze ontwikkelingen betekenen natuurlijk ook iets voor onszelf, vervolgt Klaas. “Het wordt een uitdaging om hier als organisatie in mee te groeien. Het is belangrijk dat we in alle sectoren, op alle niveaus beschikken over capabele assessoren. Tegelijkertijd willen we de kwaliteit die we nu leveren vasthouden. Vanaf het allereerste begin is inzetbaarheid voor de arbeidsmarkt ons uitgangspunt, diplomering en kwalificering zijn een afgeleide. Dat blijft ook zo. Nu de arbeidsmarktroute volwassen is geworden, krijgen we eindelijk de ruimte die we altijd al hebben wilden hebben.”

Iedereen alvast hele fijne feestdagen toegewenst!