Vorige week hebben we de uitslag ontvangen van een grootscheeps onderzoek naar de kwaliteit van onze EVC-procedures. En daar zij we enorm trots op!

Een EVC-procedure moet aan allerlei hoge kwaliteitseisen voldoen. Er zijn in Nederland een paar instanties die toetsten of een EVC-aanbieder zich hieraan houdt. Bij Vigor is dat adviesbureau Hobéon. Onlangs hebben zij ons weer aan een uitgebreid en grootscheeps onderzoek onderworpen. Wij zijn namelijk actief in alle branches en voeren voor elk niveau EVC-procedures uit. En als EVC-aanbieder moet je voor iedere beroepsstandaard afzonderlijk worden geaccrediteerd.

Voor alle kaders en alle niveaus

Vorige week hebben we de resultaten mogen ontvangen. En de conclusie is helder. Als beoordelende instantie heeft Hobéon EVC Centrum Vigor over de hele linie geaccordeerd en goedbevonden. Dat betekent dat we voor alle kaders en voor alle niveaus volledig voldoen aan de EVC-code. Daar zijn we natuurlijk ontzettend trots op!

We blijven bezig

Vigor kan dus ook de komende jaren EVC’s blijven uitvoeren, volgens dezelfde kwaliteitsstandaarden en met dezelfde ontzorgende aanpak, die onze werkwijze zo uniek maakt.

Wil je meer weten? Neem dan gerust contact met ons op, we vertellen je er graag meer over.