De 46-jarige Ester Bosman werkte een aantal jaren als leerkracht bij een leergroep van Cardea, een jeugd- en opvoedhulporganisatie in de regio Zuid-Holland Noord. In september 2019 switchte ze naar de functie van pedagogisch medewerker. Omdat ze officieel niet beschikte over de benodigde competenties om een SKJ registratie te verkrijgen, was een EVC-traject noodzakelijk. Dankzij uitstel en maatwerk kon zij de benodigde werkervaring opdoen en kreeg ze uiteindelijk haar Vakbekwaamheidsbewijs Arbeidsmarktroute.

Ester begon haar loopbaan ooit als groepsleidster in de kinderopvang. Ze volgde de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening en werd uiteindelijk adjunct directeur bij een kinderopvangorganisatie. “Dat werk werd op een gegeven moment veel te administratief en ben ik als praktijkopleider aan de slag ben gegaan. De combinatie tussen theorie en praktijk sprak mij erg aan.” Helaas werd de functie op een gegeven moment wegbezuinigd. “Eigenlijk kwam dat gezien mijn persoonlijke situatie ook wel goed uit. Ik had inmiddels twee kinderen en mijn man en ik waren ook net een ander bedrijf gestart. De jaren daarna heb ik me vooral gericht op ons gezin en een stuk administratieve ondersteuning.”

Een nieuwe start

Op een gegeven moment begon het echter toch weer te kriebelen. “Ik wist niet wat ik precies wilde, maar wel dat ik iets voor mensen wilde betekenen.” Ester stuurde een open sollicitatie naar Cardea. Die reageerde positief en nam haar aan voor de invalpool. “Ik ben ingesprongen als groepsleider bij verschillende groepen – zowel leer-, zorg- als speelgroepen – en heb die kinderen met allerlei ontwikkelings-, gedrags- en gezinsproblemen bijgestaan. Toen er een plekje vrij kwam als leerkracht bij de kleuters, ben ik daar ingestroomd. Sinds vorig jaar ben ik pedagogisch medewerker bij een groep kinderen tussen de 10 en 12 jaar die om wat voor reden dan ook vastlopen en weer op weg geholpen moeten worden.”

‘Verlengde arm’ constructie

Een prachtige nieuwe uitdaging voor Ester maar ze beschikte nog niet over de verplichte SKJ-registratie. “Om die te krijgen, moet je kunnen aantonen dat je vakbekwaam bent en beschikt over aantoonbaar hbo-niveau. Om die reden is via Cardea een EVC-traject opgestart. Bij het kennismakingsgesprek (in oktober 2019) gaf mijn begeleider van Vigor aan dat mijn competenties helaas niet op het juiste niveau lagen. Ik ben er natuurlijk een tijdje tussenuit geweest en heb de afgelopen jaren vooral op mbo-plus gewerkt. Dat was wel een domper. Samen met mijn werkgever hebben we gekeken wat de mogelijkheden voor mij waren. Opnieuw een hbo-opleiding doen, was wat mij betreft geen optie, dat zag ik echt niet zitten. Het alternatief was dat ik eerst de via een ‘uitgestelde procedure’ de benodigde werkervaring zou opdoen. Dat bleek voor mij de beste oplossing.”

Traject van tien maanden

Normaal gesproken duurt een EVC-traject circa vier maanden, bij Ester ging het uiteindelijk om tien maanden. “In die periode werkte ik onder begeleiding gewoon als pedagogisch medewerker zodat ik me de vaardigheden die ik nog miste, eigen kon maken. Dankzij het eerste gesprek met Vigor had ik daar goed zicht op. Daarnaast volgde ik de nodige trainingen. En ondertussen was ik druk bezig om een portfolio samen te stellen met bewijsmateriaal van wat ik allemaal al deed en kon.” Vervolgens kwam het moment dat Ester daadwerkelijk toe was aan een EVC-onderzoek met twee assessoren. “Dat was een heel open gesprek van circa drieënhalf uur waarin we uitgebreid de tijd namen om te reflecteren op mijn handelen. We bespraken ook concrete praktijksituaties. Hoe heb ik die aangepakt en zou ik het met de kennis van nu wellicht anders doen? Uiteindelijk is alles vastgelegd in een eindrapportage, Ervaringscertificaat genoemd.”

Een leven lang leren

Het harde werken wordt beloond want binnenkort krijgt ze haar Vakbekwaamheidsbewijs Arbeidsmarktroute voor hbo jeugd- en gezinsprofessional. “Dat was wat ik nodig had om bij het SKJ-register te kunnen registreren. Deze registratie geldt voor de komende vijf jaar, daarna moet je je weer opnieuw registreren.” Ester kan dan ook niet op haar lauweren rusten. Om de SKJ-registratie te behouden, moet ze ieder jaar voldoen aan haar deskundigheidsbevordering. “Dat is een extra motivatie om je kennis up-to-date te houden. Het is altijd goed om je te blijven ontwikkelen.” Voor nu geniet Ester echter vooral van haar nieuwe job. “De humor, de opmerkingen die de kinderen soms maken…. dat is wat het werk zo leuk maakt. En als het een keer niet goed gaat, kijken we samen hoe dat het de volgende keer wel lukt. Ik ben heel blij dat mijn werkgever me hierin heeft ondersteund!”