Amstelring is een stichting die o.a. thuiszorg en verpleeghuiszorg aanbiedt in Amsterdam en omgeving. In 2019 benaderen zij Vigor om EVC-trajecten op te zetten speciaal voor thuisbegeleiders wiens diploma niet direct toegang geeft tot het SKJ-register als jeugd- en gezinsprofessional. “Het levert in meerdere opzichten een win-win situatie op”, aldus Ilse de Vries, projectleider Thuisbegeleiding bij branchevereniging Actiz en manager Thuisbegeleiding bij Amstelring.

“Thuisbegeleiding is qua doelgroep vaak een vreemde eend in de bijt in organisaties als deze, waar ‘zorg’ voorop staat”, vervolgt Ilse. “Thuisbegeleiding is hulpverlening, geen zorg. De doelgroep is verder ontzettend breed; van -9 maanden tot 100 jaar. We begeleiden mensen op alle leefgebieden, bij schulden, bij verslaving, bij opvoedingsvraagstukken en voornamelijk bij een combinatie van verschillende problematiek. Thuisbegeleiding wordt gefinancierd door de WMO (Wet Maatschappelijk Ondersteuning, door de WLZ (Wet Langdurige Zorg) en ook door de Jeugdwet. Met name voor de Jeugdwet is in veel gevallen een registratie bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) noodzakelijk. Hiervoor moet je aan een aantal eisen voldoen, zo moet je o.a. beschikken over een recent relevant diploma.”

Een vak in ontwikkeling

“Thuisbegeleiding is bij uitstek een vak dat zich in de loop der jaren enorm heeft ontwikkeld. Wij liepen er als Amstelring tegenaan dat we een aantal medewerkers hebben rondlopen dat feitelijk functioneert op HBO-niveau, maar die van oudsher beschikken over een MBO-diploma. Daarmee konden zij zich wel vooraanmelden in het SKJ register en hebben zij een aantal jaren de tijd om te voldoen aan alle gestelde eisen. Een EVC-traject leek het meest passend. We hebben hiervoor contact gezocht met Vigor vanwege eerdere goede ervaringen binnen onze organisatie. Een andere mogelijkheid was het volgen van een hbo-opleiding die minimaal twee tot drie jaar duurt, dat was voor de meesten geen optie.”

Jong en oud

Inmiddels hebben 12 medewerkers het EVC-traject doorlopen en drie zijn nog bezig. “Het betreft hier niet alleen de oude rotten in het vak die hier al jaren rondlopen, een bak aan ervaring hebben maar simpelweg het juiste papiertje niet hebben. Het gaat ook om jongere thuisbegeleiders die na de vooraanmeldingsperiode bij ons zijn komen werken, waarvan het (HBO)diploma te oud is of geen rechtstreekse toegang geeft. Na minimaal één jaar te hebben gewerkt als thuisbegeleider, komen zij ook in aanmerking voor het EVC-traject. In de tussentijd werken zij in jeugdcasussen onder supervisie. Beide groepen moeten voldoen aan hetzelfde competentieprofiel. Het EVC-traject betreft in essentie een gesprek met twee assessoren, naast dossiervorming en het schrijven van een reflectieverslag. Alles wordt uiteindelijk vastgelegd in een uitgebreide rapportage. Ik vind de positieve insteek van het traject persoonlijk heel mooi. Wie ben je als mens en wat voor kennis en vaardigheden heb je in de loop der tijd verworven?”

Externe beoordeling

“Voordeel is dat de aanpak van Vigor een stuk minder voorbereiding kost dan vergelijkbare trajecten, dat scheelt een hoop tijd en stress. De meeste mensen, hoe gepokt en gemazeld ze ook zijn, vinden het toch spannend om beoordeeld te worden door externen. Er hangt voor hen natuurlijk veel vanaf. Het heeft ook met de mentaliteit van thuisbegeleiders te maken. Ze zijn gewend om pragmatisch aan de slag te gaan in de gezinnen waar ze binnenstappen; wat is er aan de hand en hoe kan ik aansluiten? Wat zijn de doelen en hoe komt de cliënt weer in zijn kracht? Vaak zijn ze bescheiden, ze vinden het niet altijd bijzonder wat ze doen maar ze vervullen bij uitstek een krachtige rol”, aldus Ilse.

Gevoel van eigenwaarde

“Naast het feit dat wij er als organisatie bij gebaat zijn dat medewerkers dit doen – wij willen immers SKJ-geregistreerde professionals en voldoen aan de eisen van onze contracten – ligt daar wat mij betreft een andere meerwaarde van het EVC-traject; het geeft een enorme boost aan het gevoel van eigenwaarde van onze mensen. Hoe gaaf is immers het om te horen dat assessoren onder de indruk zijn van jouw vak en om zwart op wit bevestigd te zien dat je het goed doet? Bijna iedereen heeft het traject tot nu toe met succes doorlopen en daar ben ik trots op.”

In de frontlinie

“Ook in de toekomst blijven we het EVC-traject aanbieden, daar waar nodig. We zijn enorm tevreden over de samenwerking met Vigor. In het coronatijdperk is er alleen maar meer behoefte aan ondersteuning in de thuissituatie. Gezinnen die het al moeilijk hadden, krijgen het enorm te verduren. De problemen stapelen zich op; ouders raken hun werk kwijt, de kinderen moeten thuisonderwijs krijgen en gezinsleden zitten de hele dag op elkaars lip. In tegenstelling tot veel andere organisaties in de hulpverlening hebben wij er als thuisbegeleiders dan ook bewust voor gekozen om naar onze cliënten te blijven gaan. Juist nu kunnen de meest kwetsbaren in de samenleving onze hulp goed gebruiken. We verschuilen ons dan ook niet achter regels maar kijken wat er nodig is. Door de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen zorgen we dat het binnen de kaders past. Wat dat betreft is het altijd maatwerk.”