Een opleiding is slechts een startpunt, een springplank naar verdere ontwikkeling. Het is pas na de schooljaren dat mensen zich echt beginnen te ontplooien in verschillende richtingen. Het diploma is daarbij een startkwalificatie. In onze praktijk zien we vaak genoeg hoe mensen hun eigen competenties en vaardigheden aanspreken en ontwikkelen. Naast vaktechnische kennis spelen beroepsoverstijgende competenties zoals flexibiliteit, aanpassingsvermogen, eigen initiatief, probleemoplossend vermogen, abstract denken, reflectievermogen, communicatieve vaardigheden en leiderschap een cruciale rol. Als we alleen zouden kijken naar opleiding, dan worden we soms jaren teruggeworpen. Terwijl het uiteindelijk gaat om de dingen die je onderweg leert en de ervaring die je opdoet.

Bewustwording

De grote vraag is dan: hoe worden mensen zich bewust van hun competenties en hoe maken ze die inzichtelijk voor anderen? Het interessante is dat deze competenties in de loop der jaren zo vanzelfsprekend worden dat mensen er zelf nauwelijks bij stilstaan. Hier komt het belang van EVC-trajecten naar voren. Bij Vigor wordt gekeken naar zowel vaktechnische kennis als beroepsoverstijgende competenties. Dit geeft niet alleen inzicht in de huidige ontwikkeling van een kandidaat, maar ook in waar verdere groei mogelijk is. Het gaat niet alleen om het volgen van een opleiding, maar om het continu leren en groeien gedurende je hele loopbaan.

Je leert elke dag weer iets

Het niet afronden van een opleiding betekent niet dat je niets hebt geleerd of bereikt. Integendeel, vaak hebben mensen juist veel geleerd en opgebouwd. Door middel van EVC-trajecten worden hun competenties erkend, wat niet alleen voor henzelf, maar ook voor toekomstige werkgevers waardevol is. Vigor voert heel regelmatig trajecten uit voor verschillende grote sectoren die met veel personeelskrapte kampen, zoals infrastructuur, gas, water en elektra. Sommige bedrijven bieden zelfs kansen aan mensen die uit moeilijke situaties komen, en helpen hen om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en een stabiele carrière op te bouwen.

Flexibel blijven

In een snel veranderende arbeidsmarkt is flexibiliteit essentieel. Werkgevers kunnen hun personeel aan zich binden door maatwerktrajecten aan te bieden, die inspelen op individuele behoeften en capaciteiten. Voor de arbeidsmarkt is deze flexibiliteit een vereiste, want als personeel een opleiding moet volgen ben je jaren kwijt, je krijgt te maken met verletkosten en de techniek heeft je alweer ingehaald als je klaar bent. Vast personeel of een zzp’er wil naast zijn werk meestal niet nog een opleiding volgen. Daarnaast horen we vaak dat kandidaten een opleiding volgden om iets aan te tonen, niet om iets te leren. Dat is een teken aan de wand. Met een EVC-traject kun je snel je opgebouwde kennis en ervaring inzichtelijk maken of iemand kan door middel van deeleenheden opbouwen naar een EVC. Deze trajecten worden geregistreerd in een Register van NKE en het Skillsregister van de branches, om nog meer de vraag van de arbeidsmarkt centraal te stellen.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over EVC-traject en -certificaat. We vertellen er met plezier meer over. Telefoonnummer: +31 (0) 610 44 55 00 of mail info@vigor.nl