“Als je een EVC wil verzilveren in een diploma, is dat als het ware opstijgen van de zolder naar de kelder”, vindt Klaas Hoeksema. “Laten we wel zijn: een diploma is een heel belangrijk document om toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt. Om doorgroei te borgen. Maar het is formeel een startkwalificatie. Iemand die een hbo-diploma heeft doet er vervolgens nog een paar jaar over om daadwerkelijk op een hbo-functie te functioneren. Van startbekwaam naar vakbekwaam worden.”

Elke dag leren

De ervaring is dat veel HR-functionarissen nog altijd kijken naar gehaalde diploma’s. “Maar iedere dag leer je iets. En alles wat je gaandeweg leert, daar ben je je niet altijd van bewust. Wat je via EVC of skills-onderzoeken doet is juist dat in kaart brengen, zodat je als HR-functionaris weet wat je nu al aan iemand kan toevertrouwen. Dus vakbekwaamheid.” Daarmee onderstreept Klaas het belang van EVC-trajecten en -onderzoeken. Van belang is om te kijken naar inzetbaarheid van mensen in arbeidssituaties. “Zeker is het van belang om te kijken naar opleidingsstandaarden, want die zijn wel aan beroepssituaties verbonden en standaarden die op de arbeidsmarkt gelden. Door te kijken naar inzetbaarheid maak je mensen ook direct herkenbaar voor de arbeidsmarkt.”

Verantwoordelijkheid dragen

Dus: ondanks het ontbreken van een diploma kan iemand toch een bepaalde verantwoordelijkheid dragen. Een EVC kan helpen om dat te bewijzen. Klaas: “We zetten assessoren in die alle hoeken en gaten van de arbeidsmarkt overzien. Zij kijken heel gericht en per kandidaat welke verantwoordelijkheden de kandidaat kan dragen, gelieerd aan een herkenbare standaard zodat het voor de arbeidsmarkt betekenis heeft. We kijken naar het beroepsoverstijgende niveau én naar het vakinhoudelijke niveau en zetten ook een ontwikkelplan uit.”

Schaarste op de markt

Schaarste op de arbeidsmarkt is momenteel ‘normaal’ en op alle niveaus. Met een EVC wordt de inzetbaarheid van een medewerker ook nog eens vergroot. “Dan kan iemand prima als voorman of ploegleider aan de slag. In steeds meer sectoren gaat het gebeuren dat een bekwaamheidsdossier van grotere waarde is dan een diploma. Steeds meer kijken naar de feitelijke inzetbaarheid. Dat kan niet anders in een beweeglijke arbeidsmarkt. Dat moet ook: als je maar alleen blijft kijken naar diploma’s, kan het zijn dat iemand die ergens solliciteert weer twintig jaar wordt teruggeworpen. Dat kan niet de bedoeling zijn.”

Meer weten?

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op!