Bij Vigor kijken we niet alleen naar de vakbekwaamheid van de kandidaat, maar ook naar zijn of haar beroepsoverstijgende competenties en dus het niveau van inzetbaarheid. Juist die combinatie maakt onze aanpak uniek. Wat is nu eigenlijk de meerwaarde van het onderzoeken van beroepsoverstijgende competenties?

Met name voor loopbaanontwikkeling en voor werkgevers of opdrachtgevers zijn beroepsoverstijgende competenties vaak nog veel interessanter dan vaktechnische competenties. Beroepsoverstijgende competenties geven immers aan op welk niveau een kandidaat succesvol kan functioneren. Ongeacht de context.

Waardevolle informatie

Stel dat wij concluderen dat een kandidaat op mbo+ niveau functioneert, maar dat hij ook hbo-potentie heeft. Dan weet een werkgever twee dingen. Ten eerste dat hij deze medewerker op dit moment kan inzetten als bijvoorbeeld teamleider op een afdeling. Daarnaast weet hij ook dat de medewerker de capaciteiten in huis heeft om door te groeien naar bijvoorbeeld chef van de wacht op het grensvlak van beleid- en organisatieontwikkeling. En dat is zeer waardevolle informatie!

Landelijke dekking

Niet voor niets zijn wij ooit begonnen bij onze eerste opdrachtgevers – inmiddels alweer bijna twintig jaar geleden – met het onderzoeken naar beroepsoverstijgende competenties om het inzetbaarheidsniveau en de kansen van medewerkers te bepalen. Het mooie is dat dit landelijke dekking heeft gekregen, dankzij de Europese EQF-standaarden voor het definiëren van beroepsniveaus.

Maatschappelijk brede erkenning

De maatschappelijke erkenning voor beroepsoverstijgende competenties wordt steeds breder. De afgelopen tijd heeft een aantal van onze kandidaten zelfs toegang gekregen tot masterstudies, puur op basis van een onderzoek naar hun beroepsoverstijgende competenties en het Competentiebewijs Arbeidsmarktroute dat op basis daarvan wordt uitgegeven door het Nationaal Kenniscentrum EVC.

Duidelijke meerwaarde

De meerwaarde van een onderzoek naar beroepsoverstijgende competenties is dus groot. Wij werken om dit mogelijk te maken altijd met twee assessoren die een breder onderzoek doen. Collega EVC-aanbieders die met één assessor werken en gericht zijn op vrijstellingen voor opleidingen, baseren hun analyse vooral op het portfolio van de kandidaat. Zij zijn daarom niet in staat om dergelijke toekomstgerichte conclusies te trekken.