Bij Vigor streven we een constante en hoogwaardige kwaliteit na. Om die kwaliteit te waarborgen, hebben we een redactie die de rapporten van de assessoren nauwgezet checkt. Daarbij is de onderbouwing van de getrokken conclusies een belangrijk aspect. Nore Witte, een van de drie redactieleden, vertelt over dit werk.

“Wij vinden het belangrijk dat onze rapporten een consistent niveau hebben,” begint Nore. “Om dat te garanderen, checken we ze op een aantal vlakken. Die controle begint al bij de assessoren. Wanneer een rapport geschreven is, stuurt de assessor de eerste versie altijd naar de co-assessor en vice versa. Deze leest het rapport en voorziet het van feedback.”

Meer dan taalkundige controle

Daarna komt het rapport op de redactie terecht, die het op meerdere punten controleert. Nore: “Allereerst kijken we of het rapport taalkundig in orde is. We checken de grammatica en halen eventuele typ- en spelfouten eruit. Verder moeten het taalgebruik en de terminologie in het rapport aansluiten bij het niveau van de kandidaat. Als iemand bijvoorbeeld gekwalificeerd wordt op hbo-niveau, dan moet dit ook uit het taalgebruik in het rapport blijken.”

Bril van de examinator

Ook wordt gekeken of de onderbouwing compleet en inzichtelijk is. Daarbij zet de redactie de bril van een examinator op. “Uit het verhaal moet duidelijk blijken waarom een kandidaat een bepaalde competentie erkend krijgt,” verklaart Nore. Verder hanteert Vigor voor alle rapporten een vaste methode en de redactie checkt of dit op de juiste manier wordt toegepast. “Zo zijn we er niet alleen van verzekerd dat de consistentie in orde is, maar ook dat onze rapporten landelijk geaccepteerd blijven.”

Positieve verwoording

“Wij willen dat de kandidaat een trotsdocument in handen krijgt,” vervolgt Nore. Een positieve benadering staat daarbij voorop. “Wanneer een kandidaat een bepaalde competentie nog niet beheerst, dan proberen we dat toch altijd zo positief mogelijk te verwoorden. Bijvoorbeeld door te schrijven hoe de kandidaat zich nog verder kan versterken of hoe hij een bepaalde groei kan doormaken. Daarmee geven we altijd ontwikkeladviezen, ook als een kandidaat wél alle competenties erkend heeft gekregen.’’

Hoog niveau

Dat de redactie werkt blijkt onder meer uit de positieve feedback van beoordelende instanties. “Ze vinden onze rapporten van hoog niveau,” zegt Nore. “Los daarvan is het natuurlijk altijd nodig om elkaar te controleren en van feedback te voorzien, want je eigen fouten zie je soms over het hoofd. Persoonlijk vind ik het interessant om te lezen over de verschillende vakgebieden. Zo heb ik vanmorgen een rapport gelezen over een elektromonteur en was ik daarvoor bezig met een rapport over een leraar in het basisonderwijs. Dat maakt het werk leuk en afwisselend en zo leer ik zelf ook steeds weer bij.”