Bij Vigor kijken we terug op een mooi jaar vol hoogtepunten. De verzelfstandiging van de arbeidsmarkt route is daar één van. Wat gebeurde er nog meer? En hoe gaan deze ontwikkelingen de toekomst van EVC markeren? In dit artikel blikken we samen met Klaas Hoeksema terug op 2022 en kijken we alvast een héél klein beetje vooruit op het nieuwe jaar.

Verzelfstandiging van de arbeidsmarktroute

Onlangs berichtten we al over de volwassenwording van de arbeidsmarktroute voor EVC. Een mooie mijlpaal. Klaas: “We zijn nu onafhankelijk van de overheid en kunnen ons volledig op de arbeidsmarkt richten. Ik denk dit een enorme stimulans gaat geven voor EVC. Er zijn dit jaar al veel beroeps- en branchestandaarden bijgekomen, waardoor het leren op de arbeidsmarkt gericht vorm kan krijgen.

Doordat er nu minder overheidsbemoeienis is, kan er op bovendien op kwaliteit en inhoud meer samenwerking met onderwijsinstellingen gezocht worden. De uitwisseling van kennis wordt hierdoor bevorderd.”

Vereniging van EVC aanbieders

Ander mooi nieuws is dat Vigor samen met andere EVC-aanbieders de Vereniging van EVC aanbieders heeft opgericht. De vereniging focust zich op het vormgeven van bovengenoemde verzelfstandiging en het inrichten van maatschappelijke professionaliseringstrajecten. Van belang hierbij is het afstemmen van kwaliteit en het waarborgen van onafhankelijkheid.

Klaas: “Die onafhankelijk is heel belangrijk, omdat in het verleden EVC vaak werd gezien als een vrijstelling voor opleidingen. Dat misverstand voelen we nog steeds, maar Vigor is bij uitstek een EVC-aanbieder die altijd voor het bedrijfsleven heeft gewerkt. Wij kijken naar loopbaan, loopbaanperspectief en inzetbaarheid van mensen. Dus dit is voor ons een bevestiging dat we op de goede weg zitten.”

STAP regeling

Een derde positieve ontwikkeling, is het feit dat EVC-kandidaten vanaf nu ook gebruik kunnen maken van de STAPregeling, Compensatiefonds genoemd.

“Heel recent is de handtekening van de minister onder de subsidieregeling voor STAP voor EVC gezet. Er is in totaal zes ton vrijgemaakt voor EVC-trajecten. Kandidaten kunnen een EVC-traject volgen via de subsidieregeling van STAP. Wat ik zelf heel belangrijk vind is dat we doelgroepen die anders geen toegang hebben tot EVC, hiermee gericht helpen. Daarmee wordt EVC toegankelijk voor iedereen. Bij Vigor richten we ons door middel van de Stichting Talentwaardering sowieso op kwetsbare doelgroepen voor wie EVC heel urgent is en die niet de financiële middelen hebben om het zelfstandig te bekostigen.”

Groei

Vigor is als organisatie afgelopen jaar 25% gegroeid. Een enorme groeicurve waar we heel blij mee zijn. We werken ongelooflijk hard om de groei van de markt in capaciteit bij te kunnen houden zonder concessies in kwaliteit te doen.

In de de toekomst willen we ons blijven inzetten voor toegankelijkheid, transparantie en herkenbaarheid. Het gezamenlijke doel van EVC-aanbieders is dan ook dat we naar een transparanter stelsel toe willen. “De schaarste aan goede mensen is heel groot. Er is zoveel verborgen talent in Nederland, dat willen wij zichtbaar maken. Bij Vigor herhaal ik iedere dag: iedereen kan meer dan wat hij van zichzelf weet. Soms heb je onafhankelijke derden nodig om je kwaliteiten zichtbaar te maken.”