We vieren deze maand een mijlpaal voor EVC! Vanaf nu kun je je met een EVC-certificaat namelijk rechtstreeks kwalificeren. Het Ervaringscertificaat wordt op de arbeidsmarkt gezien als een formele registratie. Dit is het gevolg van het opheffen van het EVC convenant in 2016, waardoor EVC aanbieders niet meer afhankelijk zijn van de overheid. Een goede ontwikkeling voor zowel werkgevers als werknemers, vindt Klaas Hoeksema, oprichter van EVC Centrum Vigor.

Vrijheid op de arbeidsmarkt

Het EVC convenant was een afspraak tussen de overheid (het ministerie van onderwijs, economische zaken en sociale zaken) en sociale partners. De afspraken werden gemaakt onder begeleiding van de Stichting van de Arbeid. Vroeger lag het convenant volledig bij de overheid. Dat heeft het misverstand, dat EVC er alleen was voor het onderwijs in plaats van ook voor de arbeidsmarkt, voortdurend versterkt.

In 2016 werd er een nieuw convenant gesloten, waardoor EVC zelfstandig werd voor de arbeidsmarkt route. In toenemende mate zijn er sindsdien branches opgezet en kwamen er branchestandaarden en beroepsregisters bij. Vigor was destijds allang bezig voor de arbeidsmarkt, middels EVC- trajecten met een formele erkenning en validatie en certificering.

Klaas Hoeksema legt uit wat de verzelfstandiging betekent voor EVC: “Er zijn veel domeinen waar EVC steeds belangrijker wordt. Omdat het convenant nu is opgeheven, is de verzelfstandige arbeidsmarktroute van EVC nu voltooid. Daarmee ontstaat er een enorme vrijheid op de arbeidsmarkt, omdat wij zijn niet meer afhankelijk van overheidsregels.”

Rechtstreekse kwalificatie

Het grote voordeel voor zowel werkgevers als werknemers is dat een EVC-certificaat als een formele registratie wordt gezien. Je hoeft je rapport dus niet meer te kwalificeren.

Klaas: “De discussie tussen startkwalificaties en vakvolwassenheid wordt daardoor alleen maar belangrijker. Het onderwijs leidt mensen op tot een startkwalificatie en EVC leidt op naar vakvolwassenheid. Wij beheersen zo’n 40% van de markt. De verwachting is dat er steeds meer branchestandaarden bijkomen. Onder meer omdat het bedrijfsleven onafhankelijk wordt van onderwijs. En dat EVC steeds specialistischere gebieden zal hebben.”

Vragen vanuit de markt

Een andere opvallende ontwikkeling in de markt is dat branches ontdekt hebben dat werknemers via EVC binnen hun branche kunnen worden gecertificeerd. Het duurde lang voordat bedrijven dat ontdekten en er vertrouwen was.

“Wat we nu al merken is dat steeds meer werkgevers zich realiseren dat gevalideerde inzetbaarheid belangrijker is dan een diploma. We krijgen vaker vragen die gericht zijn op de toekomst, in plaats van de huidige inzetbaarheid. En dan kom je dicht tegen beroepsoverstijgende potentie bepalingen aan.”

Klaas merkt dat soms de suggestie wordt gewekt alsof EVC nog altijd klein en kwetsbaar is. Maar niets is minder waar:

“Alle EVC-aanbieders hebben samen net zoveel afgestudeerden als een grote Hogeschool per jaar. Als je je beseft dat daar geen overheidsgeld aan te pas komt, dat het laagdrempelige toegang geeft voor kandidaten, en een EVC-certificaat op de arbeidsmarkt direct zijn werking heeft, dan is dat heel bijzonder.

Daar mogen we heel trots op zijn.”

Ook een EVC-traject volgen?

Overweeg je een EVC-traject te volgen? Bekijk dan meer over onze werkwijze. Of neem direct contact op voor advies op maat