Noot van Vigor: Op 8 juli kregen wij vanuit het ministerie het bericht dat het fonds op losse schroeven staat. Er is momenteel veel onduidelijkheid over het aantal trajecten die van dit aanbod gebruik mogen maken, de start- en einddatum van de trajecten en of het überhaupt doorgang krijgt. De Vereniging van Erkende EVC-aanbieders (VVEA) heeft reeds om verheldering gevraagd bij SZW. Tot dusverre blijven de antwoorden uit.

Onlangs heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een nieuwe subsidieregeling geïntroduceerd. Sinds 1 maart 2022 kunnen werkenden en werkzoekenden een STAP-budget van maximaal € 1.000 euro aanvragen voor het volgen van scholing en ontwikkeling. Om technische redenen gold dit niet voor EVC-procedures van erkende EVC-aanbieders. Om daar alsnog in tegemoet te komen, is een compensatiefonds in het leven geroepen, iets waar sociale partners ook voor hebben gepleit.

Vergroten kansen op arbeidsmarkt

STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie. De regeling heeft tot doel mensen te helpen hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Met het budget worden werkenden en werkzoekenden in staat gesteld om een opleiding te volgen zodat zij meer kans hebben op een baan, minder kans om werkloos te worden én kunnen blijven doorgroeien gedurende hun loopbaan.

Wat houdt het compensatiefonds in?

Het compensatiefonds voor EVC-procedures zal een jaar beschikbaar zijn: van 1 juni 2022 tot 1 juni 2023. EVC-procedures waarvan EVC-deelnemers voor compensatie in aanmerking komen, moeten voor 1 juni 2023 zijn afgerond en zijn geregistreerd in het EVC-register. Het is niet mogelijk de regeling met terugwerkende kracht in te zetten. EVC-deelnemers kunnen maximaal € 1.000 euro aanvragen. Er wordt nog gekeken of het EVC in 2023 in de STAP-regeling kan worden opgenomen, het is echter ook een optie dat het compensatiefonds een structureel karakter krijgt.

Alsnog 600 mensen geholpen

De regeling voor compensatie van EVC-procedures, inclusief de randvoorwaarden, wordt binnenkort gepubliceerd. De aanvraag loopt via de EVC-aanbieders, het is de bedoeling dat op deze manier alsnog circa 600 mensen worden geholpen. De aanvraag kan alleen gedaan worden door particulieren die geen andere vorm van subsidie hebben.