EVC wordt niet alleen in Nederland steeds vaker ingezet. Ook internationaal is het gebruik van ervaringscertificaten in opkomst. Bijvoorbeeld in Australië, waar onze partner MacArthur Institute de werkervaring van mensen beoordeelt en omzet in erkende kwalificaties. Daarmee worden de methodes van Vigor gebruikt.

MacArthur Institute is opgericht door Arno Wezenaar en zijn businesspartner Chris Galway. Arno emigreerde twee jaar geleden van Nederland naar Australië. “In Nederland heb ik een aantal jaren bij NCOI gewerkt. Daardoor ben ik bekend geraakt met het fenomeen EVC,” vertelt hij. “In Australië heet dit RPL, Recognition of Prior Learning. Dat gebeurde hier wel al op beroepsniveau, maar nog niet op bachelor- en masterniveau. Dat verbaasde ons. Daarom besloten Chris en ik om een manier te zoeken om dit ook in Australië mogelijk te maken. Ik geloof namelijk sterk in leren in leren vanuit de praktijk. Het idee om mensen te waarderen en te helpen ontwikkelen via EVC, daar sta ik enorm achter.”

Dezelfde ideeën

Via-via kwam Arno in contact met Klaas Hoeksema van Vigor. “Het klikte, we hebben dezelfde ideeën en Klaas stond open voor samenwerking met een buitenlandse partner,” vertelt Arno. Kort daarna werd de samenwerking officieel beklonken. Arno: “Wij vallen volledig onder dezelfde accreditatieregels als Vigor. Vanuit Australië bieden wij verschillende masters en bachelors aan. Het hele proces – de intakes, de assessments, het schrijven van de rapporten – doen wij zelf. Wij hanteren daarbij de procedure die Vigor heeft ontwikkeld. Waar nodig worden we vanuit Nederland ondersteund door Vigor. Vigor controleert onze rapporten en geeft de certificaten af, die uiteraard in het Engels zijn opgesteld.”

European Qualification Framework

Vigor erkent ten opzichte van het European Qualification Framework, en de kwalificatiedossiers die daaronder hangen. Hoe gaat dat in Australië? Arno: “Wij analyseren de kwalificatiedossiers die we relevant vinden, bijvoorbeeld voor de bachelor bedrijfseconomie, en vertalen die documenten in het Engels. We volgen daarmee dus volledig de Nederlandse kwalificatiedossiers ten opzichte van het European Qualification Framework, dat officieel gematcht is aan het Australian Qualification Framework. Daarmee kunnen wij aantonen dat een bepaald bachelorniveau in Nederland vergelijkbaar is met een bachelorniveau in Australië.”

Kandidaten

MacArthur Institute focust op twee typen kandidaten. Arno: “De eerste groep waar we ons op richten zijn migranten die een bachelor of master nodig hebben. Een diploma levert namelijk de nodige punten op in het Australische migratiesysteem. Daarnaast richten we ons op mensen die om carrièreredenen hun ervaringen willen vastleggen en verzekeren in een bachelor- of masterdiploma. De arbeidsmarkt is hier heel competitief. Op een vacature solliciteren algauw 250 mensen. Dan is het al dan niet beschikken over een bachelor een eenvoudig eerste selectiecriterium.”

Ervaring en niveau

Sinds de start van het bedrijf in 2019 heeft Arno al diverse kandidaten met succes kunnen helpen. “Zo hadden we onlangs een dame uit Zuid-Afrika van een jaar of 35. Zij was al op jonge leeftijd begonnen met werken en inmiddels opgeklommen tot de functie van financial manager. In de loop der tijd had ze diverse cursussen gevolgd, maar ze beschikte nog niet over haar bachelor Finance & Control. En dat had ze wel nodig om volledig geaccrediteerd accountant te kunnen worden. Zij heeft bij ons een EVC-traject gevolgd waarbij ze kon aantonen dat ze over de benodigde ervaring en het juiste niveau beschikt. Inmiddels heeft ze haar felbegeerde bachelor in handen.”

Internationaal

Ook in internationaal opzicht wordt EVC alleen nog maar relevanter, verwacht Arno. “Als je kijkt naar de huidige situatie, waarin we allemaal zoveel mogelijk vanuit huis werken, dan zie je dat de moderne techniek het ons ook steeds makkelijker maakt om internationaal te werken. Ik denk dan ook dat kwalificaties in toenemende mate internationaler zullen worden. Straks maakt het niet meer uit of je in Canada, Australië of Indonesië woont. Als je maar voldoet aan de criteria en over de benodigde ervaring beschikt.”

Wil je meer weten? Neem dan contact op.